Foto: Pixabay

Myslíme si, že čím sme starší, tým je menej možné naučiť sa niečo nové.

Je síce pravda, že deti nasávajú informácie najrýchlejšie a najefektívnejšie, to však neznamená, že s pribúdajúcim vekom nezvládnete napríklad nový cudzí jazyk aj vy. Koľkých ľudí ste počuli sťažovať sa, že sú už na učenie pristarí? Univerzity tretieho veku a nové výskumy sú dôkazom toho, že na učenie človek nikdy nie je pristarý.

Najnovšie výskumy dokazujú, že najideálnejší čas na naučenie sa nového jazyka je do veku 17 až 18 rokov. Ak však chcete jazykom hovoriť plynule, je potrebné začať sa ho učiť už skôr. Psychológ Joshua Hartshore si napríklad myslí, že ak chcete hovoriť angličtinou úplne plynule, mali by ste sa ju začať učiť už v 10 rokoch: „Keď sa dieťa začne učiť cudzí jazyk hneď, ako sa vôbec začne učiť hovoriť alebo až v 10 rokoch, nevidíme neskôr žiaden výrazný rozdiel, keď sa však jazyk začnete učiť po 18 rokoch, rozdiely už budú výraznejšie.“

unsplash.com

Ako vedci k takýmto záverom prišli? V rámci výskumu požiadali až 670 000 jedincov, aby vyplnili jazykový kvíz prostredníctvom počítača. Test bol zameraný nielen na gramatické chyby, ale aj na rôzne dialekty angličtiny a aby sa šíril internetom čo najrýchlejšie, bol podaný zábavnou formou. Na konci kvízu sa program pokúsil vyhodnotiť, aký je váš rodný jazyk. Zo vzorky 670 000 účastníkov hovorilo len anglicky 246 497 jedincov, všetci ostatní hovorili najmenej dvoma jazykmi už od raného veku. Všetci účastníci dohromady hovorili 38 jazykmi.

Aj keď sa podarilo určiť vekovú hranicu, ktorá je pre učenie sa jazyka ideálna, vedcom stále nie je celkom jasné, prečo po dosiahnutí 18 rokov dochádza k úbytku schopností. Myslia si, že príčina sa ukrýva v biologickom, sociálnom a kultúrnom nastavení človeka. Tieto údaje však netvrdia, že jedinec starší ako 18 rokov, sa nemôže nový jazyk naučiť dobre, nebude ho však ovládať tak, ako by ho ovládal človek, ktorý s daným jazykom „vyrastal“.

unsplash.com

Štúdia z roku 2014 dokazuje, že nech už sa začnete nový jazyk učiť v akomkoľvek veku, váš mozog z toho čerpá nemalé benefity. Potvrdzuje to aj štúdia z roku 2016, ktorá tvrdí, že ľudia, ktorí ovládajú dva alebo viac jazykov, sa dokážu lepšie sústrediť.

Nech už je teda váš vek akýkoľvek, nebojte sa pustiť sa do učenia nového jazyka. Váš mozog sa vám jednoznačne poďakuje.

Pozri aj: Drsné rozhovory a vzrušujúce i oplzlé scény. Týchto 6 filmov by si rozhodne nemal pozerať s rodičmi (V KOCKE)

sciencealert
Príbehy
0
Komentovať (0)