Ilustračné foto: Pexels

Rodičia majú nárok na ošetrovné aj v prípade zatvorených materských škôl.

Aj počas letných prázdnin si môžu rodičia uplatniť nárok na ošetrovné z dôvodu zatvorenia materských škôl. Nárok na finančný príspevok majú rodičia iba raz, a to najviac na 14 dní. Upozornila na to Sociálna poisťovňa (SP).

„Poistenec, teda rodič má nárok na ošetrovné, ak sa osobne a celodenne stará o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak predškolské zariadenie bolo počas obdobia školských prázdnin zatvorené rozhodnutím príslušných orgánov, napríklad zriaďovateľom,“ vysvetlila poisťovňa.

Pri zamestnancovi je okrem osobnej a celodennej starostlivosti podmienkou na získanie finančného príspevku aj nedosahovanie príjmu, ktorý tvorí vymeriavací základ za obdobie trvania dôvodu na poskytnutie ošetrovného.

Tu nájdete žiadosť

Rodič musí vyplniť žiadosť o ošetrovné z dôvodu zatvorenia školy, predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb, ktorá je k dispozícii na internetovej stránke SP. V žiadosti je potrebné uviesť požadované údaje a predložiť ju na potvrdenie predškolskému zariadeniu a tiež zamestnávateľovi, pokiaľ ide o zamestnanca.

Nárok na ošetrovné má rodič aj z dôvodu ochorenia dieťaťa, ak si jeho zdravotný stav vyžaduje ošetrovanie inou osobou. „V takom prípade však tlačivo žiadosti o ošetrovné vystavuje pediater a následne ho poistenec podpíše a potvrdí zamestnávateľ, ak ide o zamestnanca. Nárok na dávku ošetrovné je aj v tomto prípade možný najviac po dobu 14 kalendárnych dní,“ spresnila SP.

Poisťovňa od januára do mája tohto roka vyplatila viac ako 101 000 dávok ošetrovné. Mesačne išlo priemerne o 20 253 dávok, priemerná mesačná výška dávky bola 165,13 eura.

Uložiť článok

Najnovšie články