Foto: Wikimedia

Na Slovensku sa od roku 2001 pripomína 17. november ako Deň boja za slobodu a demokraciu.

Dátum 17. november sa spája aj s Medzinárodným dňom študentstva. Odpor proti totalitnej moci počas druhej svetovej vojny si 17. novembra pripomínajú študenti na svete.

Medzinárodný deň študentstva vyhlásil v Londýne Medzinárodný zväz študentstva v roku 1941 na manifestácii solidarity s českými študentmi ako spomienku na rozpútanie fašistického teroru proti českým vysokým školám a ich študentom v roku 1939.

Podobne ako v roku 1939 aj v novembri 1989 zohrali najmä v Prahe a Bratislave významnú úlohu študenti vysokých škôl. Stali sa katalyzátormi všetkých neskôr nasledujúcich zmien. Udalostiam zo 17. novembra 1989, keď sa študentskými demonštráciami začala Nežná revolúcia, v Českej republike známa pod názvom Sametová revoluce, predchádzali nelegálne stretnutia študentov v Prahe, ako aj v Bratislave.

Foto: Wikimedia

Poslucháči vysokých škôl ich zorganizovali v predvečer Medzinárodného dňa študentstva. V novembri 1989 príslušníci Verejnej bezpečnosti na ulici Národní třída v Prahe zbili študentov, ktorí demonštrovali za základné ľudské práva. Postupne udalosti na podporu študentov a na vyjadrenie odporu voči socialistickému zriadeniu nadobúdali väčší rozmach až vyústili do pádu režimu. Rok 1989 priniesol národom vtedajšej Československej socialistickej republiky (ČSSR, skrátene: Československo), ako aj miliónom ďalších ľudí v strednej a východnej Európe, slobodu, demokraciu, obnovenie ľudských práv a slobodu vo vyznávaní viery.

Foto: Wikimedia

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (FZ ČSFR) schválilo 9. mája 1990 zákon č. 167/90 Zb. z., na základe ktorého sa 17. november – Deň boja študentov za slobodu a demokraciu – stal pamätným dňom ČSFR.

Národná rada Slovenskej republiky (NR SR) na svojom zasadnutí 20. októbra 1993 prijala zákon č. 241/1993 Zb. z., ktorým zrušila ustanovenia zákona č. 167/90 Zb. z. a 17. november pod názvom – Deň boja proti totalite – vyhlásila za pamätný deň SR.

Foto: Wikimedia

Poslanci NR SR 25. októbra 2001 rozhodli schválením zákona, že 17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu – bude štátnym sviatkom SR. V Českej republike je 17. november, Deň boja za slobodu a demokraciu (česky: Den boje za svobodu a demokracii), štátnym sviatkom od roku 2000.

Pozri aj: Dnes je 17. november – deň, kedy sme si vybojovali slobodu. Otestujte sa, čo viete o tejto významnej udalosti

TASR
Príbehy
0
Komentovať (0)