Foto: RIPE Cassava SoyFACE Field Trials

Vedcom sa podarilo objaviť revolučný recept na úrodu.

Fotosyntéza je chemická reakcia, vďaka ktorej dokážu rastliny premieňať slnečné svetlo a oxid uhličitý na potrebné živiny. Nový objav, ktorým vedci napravili chybu vo fotosyntéze, by mohol nakŕmiť 200 miliónov ľudí. Ich taktika bola zatiaľ (úspešne) otestovaná len na tabaku, no do budúcnosti je v pláne uplatniť ju práve na jedlé plodiny.

O čo teda ide? Chyba, o ktorej hovoríme sa nazýva fotorespirácia. V skutočnosti ani nejde tak o chybu, ako o prirodzenú obranyschopnosť, ktorú si rastliny vytvorili, aby predchádzali úhynu. Dr Ian Malcolm prehlásil v Jurskom Parku legendárnu vetu: „Život si vždy nájde cestu.“ Niekedy to však nie je možné. Evolúcia totiž svoje chyby napráva ako lenivý študent cez prázdniny.

Spraví všetko preto, aby prešla, no nič preto, aby bola perfektná. Vtedy musí pomôcť veda. Pre množstvo rastlín, ktorými sú napríklad aj ryža či sója, je tento proces vlastne totálnym podpriemerom. Fotorespirácia totiž nastáva v prípade, že si rastlina zamení kyslík za oxid uhličitý, ktorý potrebuje k zdravému rastu. Tak vznikajú toxické látky, ktoré rastliny následne vyhubujú.

Unsplash

Chyba ktorá pomáha

Tie si však vyvinuli spôsob, zmieňovanú fotorespiráciu, ktorou tieto toxíny eliminujú. To ich však stojí veľa zbytočnej energie, ktorú by mohli investovať do rastu. Úlohou vedcov teda bolo nájsť spôsob, ktorým by mohli predísť nutnosti využitia fotorespirácie. Tým pádom by rastliny boli schopné investovať všetku svoju energiu do rastu a výsledkom by tak bola omnoho bohatšia úroda.

Unsplash

Riešenie je na dosah

Týmto problémom trpí najmä obilie a taktiež zmieňovaná ryža so sójou. Inými slovami, hlavné zložky našej potravy. Nová metóda, ktorá by mala problém vyriešiť sa nazýva Realizácia zvýšenej fotosyntetickej schopnosti. Vedci tak museli vybrať správne gény z iných rastlín, ktoré by problém vyriešili. A víťazmi sa stali gény zelených rias a gén rastlinnej malátovej syntázy.

Táto kombinácia bola úspešná a pričinila sa o 40% navýšenie rastu tabaku. Do budúcnosti by sa vedci chceli zaoberať využitím tejto taktiky aj na jedlých rastlinách.

sciencealert.com
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )
Príbehy