Foto: Pixabay

Konzumácia mäsa má skutočne silný dopad na ekosystém, a to či už v prípade klimatických zmien alebo znečisťovania vodných zdrojov.

Existuje množstvo spôsobov, akými môžeme obmedziť náš rozmaznaný životný štýl a prispieť tak k záchrane planéty. Ak chceme docieliť zmenu, musíme predsa začať od seba. Či už je to recyklácia odpadu, využívanie hromadnej dopravy alebo vylúčenie plastu z nášho života, máme k dispozícii naozaj nesmierne množstvo ciest, ktorými sa môžeme pričiniť o zlepšenie stavu našej domovskej planéty.

Omnoho viac však existuje spôsobov na to, aby sme mohli len ignorantsky prilievať olej do ohňa. Vedci majú však jasnú odpoveď na to, akým spôsobom môžeme našej planéte pomôcť najväčšmi. Prestať jesť mäso.

Alebo ho aspoň obmedziť

Unsplash

Priemyselné poľnohospodárstvo nie je zdrojom všetkého zla na planéte, no je skutočne vysokým činiteľom. Dobytok a ľudia v súčasnosti tvoria až 96% všetkých cicavcov na planéte. Zažívame krízu, ktorú podporuje naša neustála túžba vlastniť a konzumovať viac.

Aj napriek tomu, že produkty z dobytka konzumujeme vo veľkom, v mäse a v mliečnych produktoch sa nachádza len 18% kalórií, ktoré môžeme z jedla získať. V prípade proteínu pritom hovoríme len o tretine.

Chovanie dobytka nie je len neefektívne, ale aj veľmi agresívne. Odlesňovanie kvôli dobytku a produkcia metánu, spôsobujú spolu toľko emisií skleníkových plynov, ako všetky autá, kamióny a lietadlá na svete.

Naše neustále pachtenie za mäsom spôsobuje masové vymieranie iných druhov a zároveň môže aj za znečisťovanie potokov, riek a v konečnom dôsledku aj našich vzácnych oceánov.

Vedci varujú

Unsplash

Ak chceme udržať na tejto planéte podmienky vhodné pre život, je nevyhnuté, aby sme sa vyhli konzumácii mäsa. V západnom svete sa musí jeho konzumácia znížiť až o 90% a nahradiť strukovinami, aby sme predišli katastrofe. Mlieko a vajcia bude taktiež nutné zredukovať i keď nie až v takej miere. Dôvod je však jasný. Prognóza na rok 2050 hovorí, že k svetovej populácii pribudnú ďalšie dve miliardy ľudí.

Svet sa bude musieť podľa vedcov globálne preorientovať na flexitariánsku diétu. Nazýva sa aj semi-vegetariánstvom a ide o diétu, pri ktorej jedinec konzumuje mäso len občasne a jeho strava sa prevažne skladá z rastlinných potravín.

Máme k dispozícii niekoľko riešení, ako by sa čosi podobné dalo docieliť. Jedným z návrhov je navýšenie cien mäsových výrobkov, prípadne kŕmenie kráv riasami, aby sa predišlo nadmernej produkcii metánu.

Odpoveďou by mohlo byť nahradenie mäsa konzumáciou hmyzu. Práve táto filozofia má vo svete čoraz početnejšie zastúpenie a pomaly sa stáva súčasťou mainstreamu západnej kultúry. Jej masové rozšírenie je však otázne.

theguardian.com
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )