Matej Mensatoris / / Veda
Už pravdepodobne nenájdeme žiadnu lokalitu v meste, kde by sme nezachytili Wi-Fi signál. Wi-Fi routre pribúdajú stále viac a viac a stali sa súčasťou nášho bežného života....

Už pravdepodobne nenájdeme žiadnu lokalitu v meste, kde by sme nezachytili Wi-Fi signál. Wi-Fi routre pribúdajú stále viac a viac a stali sa súčasťou nášho bežného života. No to, že tento signál je už v podstate všadeprítomný, vytvára u mnohých ľudí oprávnené obavy, či toto žiarenie nemôže u nás spôsobovať zdravotné problémy. 

Wi-Fi routre komunikujú so zariadeniami pomocou rádiových vĺn,  teda rovnako, ako je to v prípade televízie či rozhlasu. Rozdiel je vo len frekvencii týchto vĺn. Frekvencia Wi-Fi je medzi 2,4 a 5 GHz, čo je 10 až 100 krát viac ako v prípade bežných rádiových FM vĺn.

wifinowevents.com
wifinowevents.com

Ľudské telo tiež využíva rôzne elektrické signály a impulzy, na ovládanie procesov v tele, čiže teoreticky by Wi-Fi mohlo na nás nejako vplývať. Napokon, je známe, že vysoko energetické žiarenie dokáže narušiť chod týchto procesov, a to aj veľmi drasticky. Najznámejší príklad je žiarenie rôznych rádioaktívnych izotopov alebo jadrových  zariadení, ktoré skutočne dokážu nenávratne poškodiť DNA, a tým môžu vyvolať v tele nádorové ochorenie.

Takže, existuje nejaký dôkaz o tom, že žiarenie z Wi-Fi sietí môže vyvolať rovnaké alebo podobné ochorenia? Na nedávnom stretnutí Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny porota rozhodla, že rádiofrekvenčné žiarenie, ako napríklad Wi-Fi, zaradí do triedy 2B. Táto klasifikácia znamená, že takéto žiarenie môže vyvolať karcinogénne ochorenie, no o skutočnom nebezpečenstve neexistuje žiadny relevantný dôkaz.

i.guim.co.uk
i.guim.co.uk

Pre lepšie priblíženie rizika – v rovnakej kategórii ako Wi-Fi sa tiež ocitlo pitie kávy, ale aj tesárske práce, využívanie plastových téglikov, alebo konzumácia nakladanej zeleniny. Zaradenie do  kategórie 2B znamená, že dôkaz o vzniku rakoviny neexistuje, no táto možnosť nebola úplne vylúčená.

Pokračovanie na ďalšej strane…Komentovať (0)