agamona / /
Niektorí ich vnímajú len ako elitné kruhy, iní veria konšpiráciám o tom, že ovládajú svet. Každopádne sú opradené tajomstvom a mnohé z nich stoja na hranici koketovania s čiernymi silami alebo sa priamo vie o ich spojitosti s čiernou mágiou.

Naprieč históriou existuje veľa tajných spoločností a konšpiračných teórií, ktoré okolo nich kolujú. Toto je zoznam desiatich najslávnejších a najobľúbenejších tajných spoločností alebo údajných tajných spoločností.

Skull and Bones – Lebka a kosti

wikipedia

Rád lebiek a kostí, spoločenstvo, ktoré vzniklo pri Yalovej univerzite, sa pôvodne nazývali Bratstvo smrti. Je to jedna z najstarších študentských tajných spoločností v Spojených štátoch. Bola založená v roku 1832 a členstvo bolo od začiatku povolené len pre niekoľko elitných ľudí. Dodnes majú svoje rituály, ktoré sú očiam verejnosti ukryté. Jediné, čo sa vie je, že členovia sa schádzajú každý týždeň vo štvrtok a v nedeľu v budove, ktorú volajú Hrobka. Podľa Judy Schiffovej, hlavnej archivárky Univerzitnej knižnice v Yale, mená členov boli tajné až do 70. rokov minulého storočia. Dostane sa medzi nich len pár študentov, a čo je zaujímavé, po štúdiu sa stávajú veľmi vplyvnými na rôznych mocenských pozíciách. Patrili k nim napr. obaja prezidenti Bushovci.

Spoločnosť je opradená konšpiračnými teóriami, najpopulárnejšou z nich je pravdepodobne myšlienka, že CIA vznikla z členov Skull and Bones. Dokonca existuje vyhlásenie z roku 2007, kde CIA poprela, žeby so spolkom spolupracovala alebo by bol jej „inkubátorom“.

Slobodomurári

pixabay

Veľká slobodomurárska lóža vznikla v roku 1717, keď sa spojili 4 malé skupiny lóží. Slobodomurári mali najskôr 2 stupne členstva, v roku 1750 pribudol tretí. Od jedného k druhému stupňu vedie zasvätenie. Základný stupeň je učeň, druhý tovariš. Člen tretej hodnosti sa nazýva Majster a vedie pravidelné stretnutia v rituálnom štýle. Tie sa nesú v duchu mnohých odkazov na architektonické symboly, ako sú kompas a námestie. Odkazujú na Boha ako na „Veľkého architekta vesmíru“. Niektoré slobodomurárske obrady(napr. škótsky obrad) obsahujú až 33 stupňov členstva.

Pri vstupe na stretnutia používajú rôzne typy znamení a stisku rúk, čo im slúži aj ako identifikácia ľudí, ktorých nepoznajú a môžu patriť medzi slobodomurárov. Tieto znamenia sa menia v závislosti od obradov a stupňov členstva a často sa menia, aby k nim nemohol preniknúť nikto nepovolaný. Členovia spolku nosia odev inšpirovaný klasickým oblečením stredovekých slobodomurárov. Najznámejším prvkom je zástera. Do spolku môže vstúpiť každý, kto už má 18 rokov, bez ohľadu na vierovyznanie. Oni sami hovoria o sebe ako o „bratstve“, nie náboženstve.

Rozenkruciáni

wikipedia

Rozenkruciánsky poriadok sa všeobecne považuje za ideu skupiny nemeckých protestantov z roku 1600, keď vyšla séria troch dokumentov: Fama Fraternitatis Rosae Crucis, Confessio Fraternitatis a The Chymical Wedding of Christian Rosenkreutz anno 1459. Dokumenty mali takú nesmiernu čítanosť a vplyv, že historik Frances Yeats odkazuje na 17. storočie ako na rozenkruciánske osvietenie. Prvý dokument rozpráva príbeh o tajomnom alchymistovi (Christian Rosenkreuz), ktorý cestoval do rôznych častí sveta a zhromažďoval tajné poznatky. Druhý hovorí o tajnom bratstve alchymistov, ktorí sa pripravovali na zmenu politickej a intelektuálnej tváre Európy. Tretí dokument opisuje pozvanie Christiana Rosenkreuza, aby sa zúčastnil a asistoval na „chemickej“ svadbe kráľa a kráľovnej v Zámku zázrakov.

Súčasní členovia Rozenkruciánskeho rádu tvrdia, že jeho pôvody sú omnoho starovekejšie než tieto dokumenty. Zdá sa, že autori dokumentov uprednostňujú luteránstvo a odcudzujú katolícku cirkev. Rozenkrucianizmus mal pravdepodobne vplyv aj na slobodomurárov. Z dvoch hlavných divízií dnes existuje jedna zmes kresťanstva s rozenkrucianistickými princípmi a druhá je polo-slobodomurárska. Slobodomurársky typ má tendenciu mať aj stupne členstva.

Ordo Templi Orientis (Rád východného Templu)

Organizácia, ktorá vyrástla na slobodomurárskych základoch, avšak pod neskorším vedením okultistu Aleistera Crowleyho bola zreorganizovaná podľa filozofie Theléma. Tá je založená na jedinom zákone: „Rob čo chceš, nech je celý zákon. Láska je zákon, láska pod vôľou.“ Členstvo je založené na viacerých stupňoch zasvätenia, ktoré sprevádzajú rituály. Rád východného Templu má viac ako 3000 členov na celom svete. Crowley vytvoril „omšu“, ktorú nazval Gnostická omša. Napísal o nej:

„Rozhodol som sa, že môj rituál by mal oslavovať výsostné pôsobenie univerzálnych síl bez zavedenia sporných metafyzických teórií. Nechcel by som ani urobiť ani naznačovať žiadne vyhlásenie o prírode, ktoré by nemuselo byť potvrdené najmaterialistickejším človekom vo vede. Môže to znieť náročne; Ale v praxi som považoval za dokonale jednoduché kombinovať najtvrdšie racionálne koncepcie javov s najvyššou a nadšenou oslavou ich sublimity. „

Rituál je veľmi dramatický a zneužíva panenské kňažky, deti a kňazov. Vyvolávajú sa pri ňom starí egyptskí bohovia, rovnako ako aj diabol.

Hermetický rád Zlatého úsvitu

Zlatý úsvit vytvorili Dr. William Robert Woodman, William Wynn Westcott a Samuel Liddell MacGregor Mathers. Všetci traja boli slobodomurári a členovia spoločnosti Societas Rosicruciana v Anglicku (organizácia s väzbami na slobodomurárov). Mnohí ich považujú za predchodcu Rádu východného Templu a väčšiny moderných okultných skupín. Systém vierovyznania Zlatého úsvitu je prevažne prevzatý z kresťanského mysticizmu, kabaly, hermetizmu, náboženstva starovekého Egypta, slobodomurárstva, alchýmie, theozofie, mágie a renesančných spisieb.

William Yeats a Aleister Crowly sú dvaja z najznámejších členov skupiny. Základné dokumenty spolku sú známe ako Zašifrovené dokumenty. Tieto boli preložené do angličtiny pomocou šifry pripisovanej Johannesovi Trithemiovi. Dokumenty sú sériou 60-tich fotiek obsahujúcich magické rituály. Zdá sa, že základná štruktúra mnohých z týchto rituálov pochádza z rozenkruciánstva.

Rytieri templárskeho rádu

Táto skupina, s úplným názvom: Jednotné náboženské, vojenské a slobodomurárske stavy Templárov a svätého Jána z Jeruzalema, Palestíny, Rodosu a Malty) sú modernou odnožou slobodomurárov a nemajú priamu väzbu s pôvodnými rytiermi Templármi – náboženskou vojenskou skupinou, ktorá vznikla v 12. storočí. Členovia rytierov templárskeho rádu popierajú priame spojenie so stredovekou skupinou, ale pripúšťajú len požičiavanie myšlienok a symbolov. Aby ste sa stali členmi tejto skupiny, musíte byť už kresťanským Majstrom. Spolok sa riadi poriadkom inšpirovaným stredovekým rádom Templárov. Tieto sú najlepšie opísané ako „pamätné príkazy“ alebo stupne.

Ilumináti

Hnutie voľnomyšlienkárov, ktorí boli najradikálnejšími výbojmi osvietenstva, a ktorých nasledovníci dostali meno Ilumináti (ale ktorí sa nazývali „Perfectibilists“) – bol založený 1. mája 1776 v Ingolstadte (Horné Bavorsko), jezuitom Adamom Weishauptom. Táto skupina je teraz známa ako Bavorskí ilumináti. O 10 rokov neskôr ju zakázali, no mnohí vplyvní intelektuáli a progresívni politici sa považovali za členov. Skutočnosť, že Ilumináti nevyžadovali vieru v najvyššiu bytosť, ich robilo obzvlášť populárnych pre ateistov.

Toto a skutočnosť, že väčšina členov boli humanisti, je dôvodom rozšíreného presvedčenia, že ilumináti chcú aj dnes zvrhnúť organizované náboženstvo. Kvôli popularite boli koncom 17. storočia zakázaní. Napriek tomu, teoretici sprisahania ako David Icke a Was Penre tvrdili, že bavorskí ilumináti prežili, a žijú možno aj dodnes, aj keď možno nájsť veľmi málo spoľahlivých dôkazov na podporu myšlienky, že Weishauptova skupina by prežila do 19. storočia. Dokonca sa predpokladalo, že klub Lebka a kosti je americkou pobočkou Iluminátov. Mnohí ľudia veria, že Ilumináti stále pracujú a riadia hlavné rozhodnutia vlád sveta. Tiež sú presvedčení, že chcú vytvoriť vládu jedného sveta založenú na humanistických a ateistických princípoch.

Bilderberg

Táto skupina sa mierne líši od ostatných v tom, že nemá oficiálne členstvo. Je to názov daný skupine veľmi vplyvných ľudí, ktorí sa stretávajú v tajnosti (a zvyčajne so silnou vojenskou a vládou sponzorovanou bezpečnosťou). Diskutované témy sú tajné. Ich stretnutia sa zvyčajne konajú v päťhviezdičkových hoteloch po celom svete. Účasť na stretnutí je výlučne len na pozvanie. Prvé stretnutie sa uskutočnilo v roku 1954 v hoteli Bilderberg v Holandsku. Pôvodné stretnutie iniciovalo niekoľko ľudí. Poľský emigrant a politický poradca Joseph Retinger, ktorý sa zaoberal rastom protiamerikanizmu v západnej Európe, navrhol medzinárodnú konferenciu, na ktorej sa stretnú lídri z európskych krajín a Spojených štátov s cieľom podporiť porozumenie medzi kultúrami Spojených štátov amerických a západnej Európy. Obsahy stretnutí sú tajné a účastníci sa zaväzujú, že neprezradia, o čom sa diskutovalo. Oficiálne zdôvodnenie držania tajomstva je, že oslobodzuje členov od stresu, ktorý by im spôsobil bulvár. Aj bez nich je totiž táto skupina neustále obklopená kontroverznými a konšpiračnými teóriami.

Priorstvo Sionu

wikipedia

Po zverejnení Da Vinciho kódu Danom Brownom sa vytvoril veľký záujem o túto skupinu. Bohužiaľ, pre tých, ktorí dúfajú, že ju nájdu a vstúpia do nej, budú asi sklamaní, je to v skutočnosti fikcia. Bol to podvod, ktorý v roku 1956 vytvoril uchádzač o francúzsky trón Pierre Plantard, pričom sa prezentovali ako spolok s tisícročnou tradíciou. Vyrobil dokonca falošné listiny. Z korešpondencie, ktorá v 60.-tych rokoch prebiehala medzi Plantardom, de Cheriseyom a de Sèdeom vyplýva, že trojica mužov pracovala na podvode, dohadovali sa ako vymyslieť nové argumenty proti kritike ich rôznych tvrdení a ako zostaviť nové vyhlásenia, ktoré by udržalo „pravdu“ o spolku nažive. Napriek tomu mnohí ľudia naďalej veria, že Priorstvo Sionu existuje až dodnes. Autori známej knihy „Svätá krv a svätý grál“, oklamaní podvodom, uviedli:

  1. Priorstvo Sionu má dlhú históriu od roku 1099 nl a jeho členovia boli také veľké osobnosti ako Isaac Newton a Leonard da Vinci.
  2. Poriadok chráni niektorých členov kráľovskej rodiny, pretože veria, že sú priamym potomkom Ježiša a jeho údajnej manželky Márie Magdalény alebo prinajmenšom kráľa Davida.
  3. Priorstvo Siona sa usiluje o založenie „Svätej európskej ríše“, ktorá by sa stala ďalšou mocnosťou a prináša nový svetový poriadok mieru a prosperity.

Opus Dei 

wikipedia

Opus Dei je organizácia Katolíckej cirkvi, ktorá zdôrazňuje katolícke presvedčenie, že každý je povolaný do svätosti, a že život je cesta k nej. Neuznávajú však pravidlá prijaté na 2. vatikánskom koncile, sú veľmi konzervatívni. Členovia jadra, tzv. Numerári a numerárski asistenti žijú v špeciálnych centrách, zatiaľ čo širší členovia žijú vo svojich súkromných domoch. Všetci žijú v celibáte. Vnútorný poriadok založil v Španielsku v roku 1928 rímsky katolícky kňaz Josemaría Escrivá so súhlasom pápeža Piusa XII.

Keď bol publikovaný Da Vinciho kód od Dana Browna, tvrdil, písalo sa v ňom, že Opus Dei je tajnou organizáciou v Cirkvi, ktorej cieľom bolo poraziť Priorstvo Sionu a tých, ktorí sa snažia odhaliť „pravdu“ o kresťanstve a údajnej kráľovskej pokrvnej línii Krista. Mimo knihy sa o Opus Dei vyskytli rôzne špekulácie kvôli prísnosti jej náboženskej štruktúry. Katolícka cirkev zakazuje tajné spoločnosti a členstvo v nich a často sa odhaľujú tvrdenia, že táto organizácia koná nedemokraticky, je manipulátorská a agresívna voči okolitému svetu i členom, ktorých sa snaží získať pod psychickým nátlakom.

Pozri aj: Prepichnutie lebky tyčou či klinec do srdca. Týchto 10 ľudí prežilo situácie, ktoré sú ako vystrihnuté z hororových filmov

listverse
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)