/
Prečo sa niektorí ľudia dokážu vyrovnať lepšie s krízami a problémami ako iní? Majú nejaké špeciálne recepty na úspech? Alebo len dobrých ľudí okolo seba, ktorí ich podporia?

Každý človek reaguje na rôzne životné krízy iným druhom správania, a preto si výskumníci začali klásť otázky, v čom spočíva úspech vyriešiť problémy. Vytvorili zoznam štyroch vlastností, ktoré by mal mať silný a odolný človek. Mnohé z nich môžu byť rozvinuté a posilnené, čo môže zlepšiť našu schopnosť riešiť problémy.

Aby sme pochopili a zvládli svoje pocity, je nevyhnutné vedieť, čo ich spôsobuje a prečo. Lebo odolní ľudia si uvedomujú situáciu, v ktorej sa nachádzajú, vlastné emocionálne reakcie,  správanie ľudí okolo nich a dokážu vidieť problémy z rôznych strán. Tým pádom môžu nájsť ľahšie riešenie.

Ďalšou charakteristikou silného a odolného človeka je pochopenie, že život samotný je plný výziev.  Všetci vieme, že nie je možné sa vyhnúť niektorým problémom, ale môžeme zostať flexibilní a ochotní sa týmto zmenám prispôsobiť.

Miesto vnútornej kontroly

Myslíte si, že máte kontrolu nad svojím vlastným životom? Alebo obviňujete okolie kvôli vašim neúspechom a problémom v živote?  V každom prípade platí, že odolní ľudia majú to, čo psychológovia nazývajú: miesto vnútornej kontroly. Veria, že ich rozhodnutia ovplyvnia výsledok udalostí.  Musíte si uvedomiť, že máte vždy možnosť ovplyvniť svoju situáciu a tým aj svoju budúcnosť.

unsplash.com

Mať pri sebe tých správnych ľudí

Kedykoľvek, keď máte problém, je veľmi dôležité mať ľudí, ktorí vám ponúknu podporu.  Či už sú to priatelia, členovia rodiny alebo kolegovia. Hovoriť o veciach, ktorým práve čelíte, je výborným spôsobom, ako získať novú perspektívu, vidieť veci z inej stránky a vyjadriť svoje emócie.

Buďte bojovník, nie úbohá obeť

Pri riešení prípadnej krízy je nevyhnutné pozerať sa na seba ako na bojovníka, ktorý sa snaží zdolať jednu z mnohých prekážok. Vyhýbajte sa mysleniu úbohej obete nemilých okolností a namiesto toho  využite svoju energiu na riešenie problému. Aj keď sa zdá byť niekedy všetko čierne, myslite na pozitívny výsledok.

Musíte byť schopný vedieť požiadať o pomoc

pexels.com

Vynaliezavosť je dôležitou súčasťou odolnosti, no treba vedieť, kedy je nutné požiadať o pomoc. Keď je najhoršie, odolní ľudia sa nehanbia požiadať o ňu a vedia, že napríklad toto sú „zdroje prvej pomoci“:

Knihy – čítať o ľuďoch, ktorí prekonali podobný problém môže byť motivujúce a môže vám to priniesť dobré nápady pri riešení a vyrovnávaní sa s krízou.

Online diskusné fóra – poskytujú neustálu podporu, kde môžete hovoriť s ľuďmi, ktorí sa nachádzali v podobnej situácii.

Podporné skupiny – účasť v takýchto skupinách je skvelý spôsob, ako hovoriť o veciach, ktorým čelíte, nájsť ľudí, ktorí vám poskytnú súcit a podporu.

Psychoterapia – ak máte vážne problémy so zvládaním krízovej situácie, je tu kvalifikované poradenstvo, ktoré vám pomôže identifikovať  vaše silné stránky a vyvinúť nové zručnosti pri riešení problémov.

Pozri aj: Týchto 10 superschopností majú ľudia, ktorí si museli prejsť ťažkým detstvom

verywell
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)