agamona / /
Od 60-tych rokov 20. storočia sa pokúšajú psychológovia identifikovať tie charakteristiky osobnosti, ktoré by vysvetlili čo najviac rozdielov medzi ľuďmi. V súčasnosti sa výskumníci zhodujú na piatich charakteristikách „Veľkej päťky“.

Vaša osobnosť ovplyvňuje všetko – od priateľov, ktorých si vyberáte, až po politických kandidátov, ktorých volíte vo voľbách. Mnohí ľudia veľmi nepremýšľajú o svojich osobnostných črtách, a to z rôznych dôvodov, či už je to neschopnosť prijať svoje vlastnosti alebo iba nezáujem o túto tému. Pochopenie vlastnej osobnosti má však veľa výhod. Môže poskytnúť prehľad o vašich silných a slabých stránkach a získate informácie o tom, ako vás ostatní vnímajú.

Niektorí z nás nemajú radi psychologické škatuľkovanie. Niekedy navodzuje pocit, že sme natrvalo zadefinovaní v určitých medziach, z ktorých sa už nikdy nedostaneme, hoci sa s tým nevieme stotožniť. Aj keď osobnosť zostáva pomerne stabilná naprieč časovým spektrom (osobnostné rysy, ktorými ste disponovali už vo svojich siedmich rokoch veľa hovoria o tom, ako sa budete správať v dospelosti), tvrdou prácou na sebe sa dá všetko zmeniť.

Väčšina súčasných psychológov sa zhoduje, že existuje päť hlavných typov osobnosti. Sú známe ako „Big five“ alebo „Päťfaktorový model osobnosti“, pričom každý model obsahuje množstvo ďalších špecifických osobnostných rysov.

#1 Svedomitosť

Ľudia, ktorí majú najvyšší stupeň svedomitosti sú efektívni, dobre organizovaní, spoľahliví a sebestační. Radšej plánujú veci vopred a usilujú sa o dosiahnutie vysokej úrovne vo všetkom, čo robia. Ľudia, ktorí majú nižšiu úroveň svedomitosti, môžu považovať ľudí s touto osobnostnou vlastnosťou za tvrdohlavých a obsedantných.

Zaujímavý fakt: Štúdie ukazujú, že ak si zoberiete partnera s dominantnou rysou svedomitosti, zvýšia sa vaše šance na úspech v práci. Svedomitá polovička môže zvýšiť vašu produktivitu a pomôcť vám dosiahnuť maximum.

unsplash.com

#2 Extroverzia

Osoby, ktoré oplývajú extroverziou, získavajú energiu zo spoločenských aktivít. Sú zhovorčiví, optimistickí a sú radi centrom pozornosti. Iní ich môžu považovať za dominantných a egocentrických.

Zaujímavý fakt: Buďte na pozore pri silnom stisku podanej ruky. Muži s najsilnejším stiskom majú totiž s najväčšou pravdepodobnosťou vysokú úroveň extroverzie a pravdepodobne nebudú neurotici. To však neplatí pre ženy.

#3 Prívetivosť

Vysoké skóre prívetivosti zahŕňa dôveryhodných, milých a láskavých ľudí. Vyznačujú sa svojím prosociálnym správaním a odhodlanosťou pracovať aj na altruistických aktivitách. Ostatní ich môžu považovať za naivných a príliš pasívnych.

Zaujímavý fakt: Ak hľadáte niekoho, komu chcete zveriť svoje peniaze alebo biznis (napr. finančného investora), obráťte sa na človeka s rysom prívetivosti. U neho je najmenšia pravdepodobnosť, že stratí peniaze z riskantného obchodovania.

#4 Otvorenosť voči skúsenostiam

Títo ľudia sú známi svojím širokým spektrom záujmov. Ide o zvedavých, inteligentných, kreatívnych jedincov, ktorí majú radšej zmeny ako rutinu. Neustále sa snažia o svoju sebarealizáciu. Tí, ktorí nie sú otvorení voči skúsenostiam ich vnímajú ako nepredvídateľných a nevyhranených.

Zaujímavý fakt: Otvorenosť je jedinou osobnostnou vlastnosťou, ktorá dôsledne predpovedá politickú orientáciu. Štúdie ukazujú, že ľudia s vysokou otvorenosťou najčastejšie podporia liberalizmus, a že je pravdepodobnejšie, že vyjadria svoje politické presvedčenie.

unsplash.com

#5 Neurotizmus

Táto škála rysov predstavuje vysoký stupeň emocionálnej nestability, čo znamená, že človek častejšie reaguje na emocionálne podnety ako ostatní. Častejšie mávajú nepríjemné emócie ako sú úzkosť a podráždenosť. Ostatní ľudia ich môžu považovať za nestabilných a neistých.

Zaujímavý fakt: Neurotickí ľudia sa usilujú o prijatie druhými tým, že pridávajú veľa obrázkov a fotiek na Facebooku. Je menej pravdepodobné, že uverejnia komentáre alebo aktualizácie, ktoré by mohli byť považované za kontroverzné.

Pozri aj: TEST: Tento presný psychologický test vám prezradí, aké zamestnanie je pre vás najvhodnejšie

inc
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)