"Láska chodí mnohými cestami, vernosť len jednou." - Johann Wolfgang von Goethe

Experti na psychológiu a vzťahy roky študujú pozadie nevery. Objavili prekvapujúce pohľady rôznych párov na to, čo považujú za podvádzanie a ako naň reagujú. Nahliadli sme do niekoľkých výskumov, z ktorých sme vybrali zaujímavé výsledky.

#1 Ak ste ekonomicky závislí na svojom partnerovi, je väčšia pravdepodobnosť, že ho podvediete

V roku 2015 štúdia publikovaná v American Sociological Review, ktorej sa zúčastnilo 2800 ľudí vo veku 18 až 32 rokov, odhalila, že osoba, ktorá je úplne ekonomicky závislá na partnerovi, je častejšie neverná. Tento jav sa týka predovšetkým mužov. Svoje manželky, na ktorých sú finančne závislí, podvádza až 15% z nich, narozdiel od žien, ktoré manželov podviedli len v 5% prípadov.

Zaujímavé je, že muži podvádzajú tým menej, čím väčšiu časť domáceho rozpočtu tvorí ich príjem. Avšak ak tento príjem prekročí hranicu 70% z rozpočtu, podvádzajú znova.

#2 Muži a ženy reagujú inak na flirtovanie, ktoré sa odohráva mimo ich vzťahu

Magazín Interpersonal Relations and Group Processes v roku 2008 uverejnil zistenie, že muži, ktorí flirtovali s atraktívnymi osobami, boli oveľa menej tolerantní voči podobným prehreškom partnera. Naopak, ženy viac.

Štúdia prostredníctvom hry založenej na virtuálnej realite odhalila, že muži budujú stratégie na ochranu svojich partnerstiev podobne ako ženy. 

#3 Neveru prežívame rôzne – na základe pohlavia osoby, s ktorou nás partner podvádza

Výskumníci raz dali mužom a ženám čítať rôzne hypotetické scenáre, v ktorých mal ich partner sex s osobou iného pohlavia a rovnakého pohlavia. Mužov oveľa viac hnevala predstava, že ich partnerka podvádza s osobou iného pohlavia – s iným mužom. V tomto prípade by viac inklinovali k ukončeniu vzťahu. Ženy tiež vnímali negatívnejšie neveru partnera s opačným pohlavím, ako s osobou rovnakého pohlavia. Ukončiť vzťah však by chceli v oboch prípadoch.

pixabay.com

#4 Sme presvedčení, že každý podvádza – okrem nášho partnera

Výskum z roku 2015 odhalil, že je až 42%-ná pravdepodobnosť, že priemerný človek podvedie svojho partnera. Keď však prišlo na ich vlastné partnerstvá, účastníci odhadovali, že pravdepodobnosť, že ich podvedie partner je len asi 5% a v budúcnosti môže vzrásť na 8%. Ukázalo sa, že 9% účastníkov už bolo neverných svojmu partnerovi.

#5 Muži horšie znášajú neveru sexuálnu, ženy viac zraňuje emocionálna nevera

Zaujímavé výsledky priniesla štúdia z roku 2013, uverejnená v Evolutionary Psyhology. Heterosexuálnych mužov by viac rozrušilo, ak by mala ich partnerka sexuálny vzťah s inou osobou, do ktorej by sa nezamilovala. Žien by sa viac dotklo, keby ich partner miluje niekoho iného, ale s touto osobou nemá sex.

#6 U mužov je väčšia pravdepodobnosť nevery, keď dosahujú významné vekové medzníky

Pred pár rokmi výskumníci upriamili svoju pozornosť na aktivity Ashley Madison, zoznamku pre ľudí, ktorí už žijú vo vzťahu. Odhalili nový kúsok zo sveta mužov: muži majú sklon ku krátkodobým aférkam, keď ich vek končí číslom deväť. Inak povedané, je oveľa pravdepodobnejšie, že sa muž dopustí nevery, ak sa nachádza pred dosiahnutím štyridsiatky alebo päťdesiatky. Súvisí to i s novým hľadaním zmyslu ich života. Tento efekt sa objavuje aj u žien, ale v oveľa menšej miere.

pixabay.com

#7 Vaše gény môžu ovplyvniť to, či máte sklony k podvádzaniu

Napríklad jedna štúdia z University of Queensland, zistila, že nevera bola bežnejšia u ľudí, ktorí mali špecifické typy oxytocínu a vazopresínu v génových receptoroch. Ako Richard Friedman, profesor klinickej psychiatrie na Weill Cornell Medical College vysvetlil v New York Times, vazopresín je hormón súvisiaci so sociálnym správaním vrátane dôvery, empatie a sexuálnej väzby. Podľa výsledkov tejto štúdie až 40% prípadov nevery u žien a 62% prípadov u mužov súviselo s genetikou.

#8 Je možné zachrániť svoj vzťah po tom, ako sa niekto dopustil nevery?

Gary Neuman, ktorý je autorom videoprogramu „Vytvorte si vaše najlepšie manželstvo“, je presvedčený, že vzťah po nevere sa dá zachrániť. Je však potrebné dodržať nasledovné:

  • Neverník musí cítiť nejakú výčitku a musí chcieť zmeniť svoj život.
  • Podvedený si musí byť istý, že neverník úplne prestal podvádzať.
  • Podvedený by nemal klásť citlivé otázky o tom, čo presne prebehlo medzi neverníkom a druhou osobou.
pixabay.com

#9 Emocionálne aférky sa stávajú čoraz častejšími

Kristen Salaky poukazuje na výskum Americkej asociácie manželstva a rodinnej terapie, ktorá zistila, že asi 45% mužov a 35% žien priznalo, že majú emocionálnu aférku. To je oveľa viac ako 20% ľudí, ktorí pripúšťajú sexuálnu neveru.

#10 Morálka je hlavným faktorom, ktorý vedie zosobášených ľudí k tomu, aby nepodvádzali

Pre štúdiu z roku 2017 publikovanú v časopise Journal of Sex Research vedci vyzvali účastníkov, aby uviedli najdôležitejšie dôvody, prečo by niekto nebol schopný podviesť svojho partnera. Hlavnými štyrmi príčinami, ktoré sa objavili, boli morálka, dopad nevery na deti, strach, že zostanú osamote, a dopad ich správania na iných ľudí (najmä na druhého sexuálneho partnera).

#11 Je väčšia pravdepodobnosť, že sa dopustíte nevery, keď ste už boli neverní

Časopis Archives of Sexual Behavior v roku 2017 opísal takmer 500 dospelých, ktorí mali dva vzťahy po sebe. Ich povinnosťou bolo ohlásiť výskumníkom vlastnú neveru. Ako sa ukázalo, účastníci, ktorí uviedli, že boli v prvom vzťahu neverní, mali trikrát vyššiu pravdepodobnosť, že v druhom vzťahu budú tiež – v porovnaní s ľuďmi, ktorí neveru neoznámili. Je zaujímavé, že u účastníkov, ktorí oznámili, že ich prvý partner podvádzal, bolo dvakrát viac pravdepodobné, že ich druhý partner podviedol tiež.

Pozri aj: Nevera môže byť aj psychická. Toto je 8 znakov toho, že práve prežívate emocionálnu aférku

independent
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)
Príbehy