agamona / /
Ľavá časť mozgu je zodpovedná za logické a analytické myslenie. Zodpovedá za jazyk a komunikáciu. Pravá je syntetická, intuitívna, zodpovedá za emócie, orientáciu v priestore a ľudia, u ktorých je dominantná, sú kreatívni. Chcete vedieť, ktorú časť mozgu využívate častejšie vy? Poznanie odpovede vám môže pomôcť nájsť najvhodnejší štýl učenia alebo pri výbere vhodného zamestnania.

Tento test sa oplatí urobiť, aj keď má viac otázok. O to viac je ale spoľahlivejší. Pomôže vám určiť, či máte dominantnú ľavú alebo pravú hemisféru, alebo ste bilaterálny (používate obe hemisféry rovnako). Budete potrebovať iba kúsok papiera a pero. Odpovedajte na otázky a zapisujte si odpovede. Na konci spočítajte dosiahnutý počet odpovedí v jednotlivých možnostiach (koľkokrát ste odpovedali A, koľkokrát B, koľko C). Na konci testu je inštrukcia na jednoduchý výpočet výsledku. Niektoré otázky sú skôr zo školského prostredia. Ak už do školy nechodíte, situáciu si skrátka aplikujte na vaše pracovné prostredie.

pixabay
 1. Čo sa týka predtúch a tušení:

A: radšej sa na nich nespolieham pri dôležitých rozhodnutiach

B: často mávam silné predtuchy a riadim sa nimi

C: občas mám silné tušenia, ale väčšinou im veľmi neverím ani ich vedome nesledujem

 1. Uprednostňujem také hodiny:

A: kde počúvam prednášajúceho

B: kde sa pohybujem a robím rôzne aktivity

C: kde počúvam aj robím aktivity

 1. Obyčajne mám miesto pre každú vec, zabehnuté spôsoby, ako veci robím a schopnosť utriediť si informácie a materiál:

A: áno

B: nie

C: v niektorých sférach môjho života, ale nie vo všetkých.

 1. Keď si chcem zapamätať cestu, meno alebo novú informáciu, obyčajne:

A: si to zapíšem

B: predstavím si to

C: asociujem si to s predchádzajúcimi informáciami rôznymi spôsobmi

 1. Pri písaní poznámok píšem tlačeným:

A: nikdy

B: často

C: niekedy

 1. uprednostňujem takéto hodiny:

A: kde je 1 úloha v určitom čase a môžem ju dokončiť pred začatím ďalšej úlohy

B: kde môžem pracovať na viacerých úlohách naraz

C: mám rád oba druhy rovnako

 1. Keď si zapamätávam veci alebo rozmýšľam o veciach, ide mi to najlepšie:

A: v slovách

B: v obrazoch a predstavách

C: oba druhy rovnako

 1. Pri opakovaní inštrukcií uprednostňujem:

A: slovný výklad ako niečo urobiť

B: názornú demonštráciu ako niečo urobiť

C: nepreferujem demonštráciu pred ústnymi inštrukciami ani na opak

 1. Uprednostňujem:

A: psov

B: mačky

C: nepreferujem pred mačkami ani naopak

 1. Ja som:

A: takmer vždy duchaprítomný

B: často nepozorný a roztržitý

C: zriedkavo nepozorný a roztržitý

 1. Cítiš inštinktívne, či je určitá vec správna alebo sa rozhoduješ na základe informácií a faktov?

A: Rozhodujem sa na základe informácií

B: Inštinktívne cítim, že je niečo správne

C: Používam kombináciu oboch

 1. Ja mám:

A: takmer žiadne zmeny nálady

B: časté zmeny nálady

C: zriedkavé zmeny nálady

 1. Ja:

A: mám problémy pri hľadaní cesty, hlavne keď som na danom mieste ešte nebol

B: som dobrý pri hľadaní cesty aj keď som na danom mieste ešte nebol

C: nie som zlý, ale ani výnimočne dobrý pri hľadaní cesty

 1. Mám pocity nevoľnosti v autách a lodiach:

A: veľmi zriedka

B: veľa

C: niekedy

 1. Obyčajne:

A: využívam čas na organizovanie práce a osobných aktivít

B: mám problémy so stihnutím osobných aktivít v určenom čase

C: som schopný vtesnať osobné aktivity do mojich časových limitov bez problémov

 1. Uprednostňujem učenie sa:

A: detailov a špecifických faktov

B: veci v širšom kontexte a z všeobecného hľadiska

C: oba spôsoby rovnako

 1. Učím sa najlepšie od učiteľov, ktorí:

A: sú dobrí vo verbálnom vysvetľovaní

B: sú dobrí v názornej demonštrácií veci, v pohyboch a akciách

C: robia obe veci

 1. Som dobrý:

A: vo vysvetľovaní prevažne slovami

B: vo vysvetľovaní rukami a v predvádzaní

C: v oboch

 1. Uprednostňujem riešiť problémy:

A: logicky

B: intuíciou

C: oboma spôsobmi

 1. Uprednostňujem:

A: jednoduché problémy a riešiť iba 1 vec v danom čase

B: viac komplikované problémy, viac ako 1 vec

C: oba druhy problémov

 1. Denné snenie je:

A: strata času

B: výhodná pomôcka pre plánovanie môjho života

C: zábavné a relaxačné

 1. Uprednostňujem hodiny, kde sa odo mňa očakáva:

A: učiť sa veci, ktoré využijem v budúcnosti

B: učiť sa veci, ktoré môžem využiť ihneď

C: mám rád oba druhy hodín

 1. Som:

A: málo pozorný v reči tela, viac počúvam, čo ľudia hovoria

B: dobrý v čítaní reči tela

C: dobrý v chápaní, čo ľudia hovoria a tiež v chápaní reči tela

 1. V škole som uprednostňoval:

A: algebru

B: geometriu

C: nepreferoval som jedno pred druhým ani naopak

 1. Keď sa pripravujem na zložitú úlohu, ako napr. skladanie bicykla, pravdepodobne:

A: vyberiem všetky časti, zrátam ich, zoženiem potrebné náradie a riadim sa návodom

B: mrknem na obrázky, začnem s hocijakým náradím, čo je po ruke, tipujem ako časti pasujú dokopy

C: využijem predchádzajúce skúsenosti z podobných skúseností

 1. Pri komunikácii s ostatnými som radšej:

A: rozprávajúci

B: počúvajúci

C: som rád oboje

 1. Dokážem povedať celkom presne, koľko času uplynulo bez pozerania sa na hodinky:

A: áno

B: nie

C: niekedy

 1. Mám rád svoje hodiny a prácu:

A: organizované, takže presne viem, čo robiť

B: s otvorenými možnosťami pre zmenu

C: obe, aj plánované, aj otvorené zmeny

 1. Uprednostňujem:

A: a), b), c) testy

B: testy esejového typu

C: oba druhy rovnako

 1. Pri čítaní uprednostňujem:

A: vyberať si jednotlivé myšlienky a rozmýšľať o nich individuálne

B: spájať mnoho myšlienok dokopy pred tým, ako ich uplatním vo svojom živote

C: obidvoje

 1. Keď čítam, vyhľadávam hlavne:

A: špecifické detaily a fakty

B: hlavné myšlienky

C: oba rovnako

 1. Mám rád:

A: rozprávanie a písanie

B: kreslenie a narábanie s vecami

C: robiť obe rovnako

 1. Pre mňa je viac vzrušujúce:

A: zlepšovať veci

B: vynaliezať veci

C: oba

 1. Som zručný v:

A: spájaní myšlienok do logického poradia

B: poukazovať na vzťahy medzi myšlienkami

C: oboje rovnako

 1. Som dobrý v:

A: pamätaní verbálneho materiálu (mená a dátumy)

B: pamätaní vizuálneho materiálu (grafy, mapy)

C: oboch rovnako

 1. Pamätám si tváre ľahko:

A: nie

B: áno

C: niekedy

 1. Keď čítam alebo sa učím:

A: uprednostňujem úplné ticho

B: uprednostňujem hudbu

C: počúvam hudbu v pozadí, iba ak čítam pre zábavu, nie pri učení

 1. Radšej sa učím pohyby v športe alebo tanečné kroky:

A: podľa verbálnych inštrukcií a mentálnym opakovaním činnosti

B: pozorovaním a skúšaním

C: pozeraním a napodobňovaním a hovorením o tom

 1. Sadnite si do relaxovanej pozície a chyťte si ruky s prekríženými prstami. Ktorý palec je navrchu?

A: ľavý

B: pravý

C: sú paralelné

Teraz si spočítajte, aké skóre ste nazbierali v jednotlivých možnostiach

Počet A:_____ Počet B:____ Počet C:____

 1. Odčítajte A od B, B-A = X (výsledok X môže byť záporná alebo kladná hodnota)
 2. Ak je vaše C skóre viac ako 17, vydeľte X tromi: X:3 = ____

Ak je vaše C skóre od 10 do 16, vydeľte X dvoma: X:2 = ____

Ak je vaše C skóre nižšie ako 10, nedeľte X vôbec: X = ____

 1. Zistite svoj výsledok podľa skóre:

0 – bilateralita

-1 až -3 – malá dominancia ľavej hemisféry

-4 až -6 – mierna dominancia ľavej hemisféry

-7 až -9 – dominancia ľavej hemisféry

-10 až -11 – dominancia ľavej hemisféry (veľmi silná)

+1 až +3 – malá dominancia pravej hemisféry

+4 až +6 – mierna dominancia pravej hemisféry

+7 až +9 – dominancia pravej hemisféry

+10 až +11 – dominancia pravej hemisféry (veľmi silná)

Ako ste dopadli?

Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)