/
Každému z nás vie polichotiť, ak na nás náš partner z času na čas žiarli. Ak je to na dennom poriadku, viem nám to, naopak, veľmi komplikovať život.

Žiarlivosť sa môže prejavovať na počte zmeškaných hovorov alebo prijatých správ, ale aj nekonečnými otázkami po príchode domov. Extrémom je, keď vás váš partner či partnerka sleduje, alebo vám kontroluje mobil a iné osobné veci. Čo robiť?

Máte 4 možnosti

  • Čo najpodrobnejšie uvediete všetko, čo ste robili, aby ste tak vyvrátili obvinenia vášho partnera. Ak budete úprimní a pokojní, váš partner nakoniec pochopí, že jeho obvinenia sú iracionálne.
  • Začnete sa brániť a poviete, že to, z čoho vás vaša polovička obviňuje, je nerozumné. Veď ste neurobili nič zlé a nezaslúžite si toľko kontroly.
  • Odídete a počkáte, kým sa situácia upokojí a toho druhého to prejde. Koniec koncov, nechcete posilňovať takýto druh správania tým, že naň budete reagovať.
  • Sadnete si vedľa milovanej osoby, pritúlite si ju a dáte jej najavo, že ju ľúbite. Žiarlivosť vnímate ako spôsob, akým vám dáva najavo, že jej chýbate.
pixabay.com

Ani žiarlivosť neunikla pozornosti vedcov. V istom experimente vedci merali, do akej miery je vzájomné puto medzi partnermi spojené s úzkosťou, pretože tá je jedným z hlavných predpokladov na žiarlivosť vo vzťahu. Experimentátori náhodne vybrali jedného z dvojice, aby s nimi spolupracoval a vyvolal u druhej osoby, bez toho, aby o tom vedela, žiarlivosť. Samozrejme s vedomím, že po ukončení výskumu bude ich partner informovaný o tom, že to bolo umelé a úmyselné provokovanie kvôli výskumu.

Vyvolávanie žiarlivosti nebolo náhodné, ale kontrolované a cielené. Jeden z páru, ktorý s vedcami spolupracoval, hodnotil fotografie opačného pohlavia na stupnici 1-10, a odpovedal na otázku, či by si vedel predstaviť vzťah s osobou na obrázku. Podľa pokynov hodnotili všetky obrázky číslom 9 alebo 10 a označili niekoľko osôb, ktoré by chceli lepšie spoznať. Niektorí z týchto spolupracujúcich boli poverení, aby so svojím partnerom udržiavali fyzický kontakt, iní si zas mali držať odstup.

pixabay.com

Po tejto úlohe sa podarilo u partnerov vyvolať žiarlivosť, a to najmä vo vzťahoch, u ktorých bolo vzájomné puto spojené s úzkostlivosťou. Čo však vedcov zaujímalo ešte viac, bola úloha fyzického kontaktu a jeho vplyvu na žiarlivosť partnera.

Výsledky boli zaujímavé: osobám s vysokou úzkosťou pomáhal fyzický kontakt znížiť žiarlivosť voči partnerovi a naopak, osoby s nízkou mierou úzkosti vykazovali v experimente aj podstatne nižšiu mieru žiarlivosti, no ak sa ich partner dotkol, vyvolalo to v nich negatívne pocity. Vedci si tento jav vysvetľovali tým, že osoby s nižšou úzkosťou interpretovali pokus o fyzický kontakt ako snahu zakryť niečo znepokojujúce.

Vráťme sa k našim štyrom možnostiam, ako reagovať na partnerovu žiarlivosť

  • Prvý spôsob je najvhodnejší, ak si s partnerom navzájom veríte a nemáte pochybnosti o citoch toho druhého.
  • Druhý možný scenár je príznačný obranným postojom, ktorý ale môže zhoršiť situáciu. Ak dôverujete jeden druhému, vaše správanie môže v partnerovi vyvolať pochybnosti. Ak je vaše puto spojené s úzkosťou, váš obranný postoj len posilní partnerovu neistotu. Vo všeobecnosti platí, že akonáhle sa staviate do obrannej pozície, stratili ste šancu na riešenie konfliktu.
  • Tretí štýl riešenia danej situácie využívajú ľudia, ktorí sa boja pustiť si ostatných blízko k telu. Často si to ospravedlňujú tým, že nechcú posilňovať negatívne prejavy správania, no pravdou je, že žiarlivostné scény sú situácie, ktoré treba riešiť a nie od nich utekať. Vy sa možno upokojíte, no váš partner nie, a ak aj svoje pocity potlačí, ostanú v ňom nevyventilované.
  • Štvrtý spôsob je najlepší vo vzťahoch, v ktorých je jeden alebo obaja partneri úzkostne pripútaní, čo znamená, že majú strach z rozchodu a opustenosti.
pixabay.com

Ako účinne narábať so žiarlivosťou? Je to otázka, na ktorú je ťažké dať univerzálnu odpoveď. V prvom rade, by ste si mali uvedomiť, aký je charakter vášho vzťahu – aká je vaša vzájomná dôvera, aké puto cíti váš partner k vám a naopak. Ak má jeden z vás strach z rozchodu a je úzkostný, je pravdepodobné, že bude žiarliť častejšie. Skúste popremýšľať nad tým, ako je to u vás a vášho partnera a nabudúce skúste jeden zo 4 spôsobov riešenia, veď za to nič nedáte.

Vždy je však na mieste čeliť problémom a nepríjemným situáciám a neutekať od nich. Ak sa k partnerovej žiarlivosti postavíte s úprimnosťou a najlepším úmyslom, nemôže to dopadnúť zle. Koniec koncov, aj žiarlivosť je súčasťou každého vzťahu, no mala by sa držať v normálnych medziach. Ak to tak nie je, mali by ste zvážiť aj to, či vás tým ten druhý nemanipuluje, lebo to už v poriadku nie je.

Pozri aj: 3 hlavné dôvody, prečo sa moderné vzťahy tak často rozpadávajú

psychologytoday
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)