Životný štýl, rizikové športy, návykové látky a najnovšie aj slová, ktoré používate... Čo majú spoločné? Podľa vedcov môžu predpovedať dĺžku vášho života.

Zdá sa vám to ako hlúpy výstrelok bádateľov? Máte pocit, že už od nudy nevedia, čo vymyslieť? Zadržte a spomeňte si na múdre príslovia starých otcov, ako napríklad „Poznáš po vrave, čo jesto v hlave,“ alebo „Vtáka spoznáš po perí, človeka po reči.“ Ako to súvisí s tým, ako dlho bude človek žiť? Pokračujte v čítaní a zistite to…

Či si to už uvedomujeme, alebo nie, to, čo hovoríme, odráža to, čo si myslíme a istým spôsobom to zrkadlí aj náš postoj k životu. V jednej štúdii psychológovia analyzovali 197 kníh a prejavov autorov, ktorí sú už po smrti, a osobitnú pozornosť venovali slovám, ktoré poukazovali na mentálne nastavenie spojené s bezmocnosťou, fatalizmom a pesimizmom. Konkrétne sa zamerali na to, ako často sa tieto slová v texte vyskytli a ako dlho žili autori týchto kníh. Ukázalo sa,  že ľudia s pesimistickým mentálnym nastavením mali tendenciu žiť kratšie.

pixabay.com

Samozrejme, že celá otázka dĺžky života netkvie v samotných slovách, ktoré človek používa. Napriek tomu môžeme podľa slovnej zásoby a vyjadrovania sa odhaliť, či je niekto pesimista a ako veľmi očakáva vo svojom živote neúspech. Je dokázané, že takéto negativistické naladenie a postoj k životu súvisia s jeho dĺžkou, ako aj s rizikom civilizačných ochorení. Ľudia si veľakrát len málo uvedomujú, ako veľmi je telo prepojené s dušou, a aký veľký vplyv na ich fyzické zdravie má ich mentálne nastavenie.

Spomínaný výskum však nie je jediný tohto typu a zamerania. Štúdia z roku 2007 sa zaoberala rozborom autobiografií 96 psychológov a 220 spisovateľov. Narozdiel od prvej štúdie sa vedci v tomto prípade sústredili na slová spojené so sociálnymi rolami, ľuďmi a vzťahmi. Tí respondenti, ktorí používali viac slov, ktoré naznačovali sociálne úlohy, ako napríklad otec, priateľ a pod., žili podľa štatistík dlhšie.

A do tretice, nedávny výskum, v ktorom vedci analyzovali úryvky z textov napísaných historikmi, fyzikmi, psychológmi ale aj prezidentmi, dokázal, že používanie slov týkajúcich sa kontroly a vplyvu súvisí s vyššou dĺžkou života.

Unsplash.com/Jilbert Ebrahimi

Čo z toho vyplýva? Nuž, je naivné si myslieť, že ak obohatíte svoj slovník o slová súvisiace s ľuďmi a vzťahmi, či vplyvom a kontrolou, predĺžite si tým život. Tieto výskumy však naznačujú, že pozitívny pohľad na svet, sústredenie sa na vzťahy s inými a pocit kontroly nad vaším životom môžu pomôcť minimálne vášmu duševnému zdraviu. A to už je čo povedať.

Možno vám tieto experimenty pripadajú ako hlúpe a nedôveryhodné, no pripomíname vám jednu vec: byť optimistom, nemyslieť len na seba a rozumne využívať čas, ktorý máme, je prospešné pre každého jedného z nás.

Pozri aj: Predstavte si svoju vlastnú smrť. Dôvod, prečo by ste to mali urobiť, vám môže zmeniť pohľad na celý život

blog.allpsych
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)
Príbehy