Petra Sušaninová / /
Keď sme boli deti, nejeden z nás sa túžil premeniť na zviera tak, ako sa dokážu meniť hrdinovia v rozprávkach či vo filmoch.

U detí je takáto predstava celkom bežná, čo to však znamená, keď je o schopnosti premeniť sa na zviera presvedčený dospelý jedinec? Takémuto javu hovoríme klinická lykantropia a ide o jedno z najbizarnejších psychických ochorení.

Pojem lykantropia má svoje korene v mýtoch a znamená nadprirodzenú schopnosť, vďaka ktorej sa človek dokáže premeniť na zviera, pri klinickej lykantropii konkrétne na vlka. V dnešných moderných časoch však už viera v schopnosť premeniť sa na zviera nemá svoje miesto a ak takúto predstavu dospelý človek predsa len má, je to považované za prejav psychiatrického ochorenia.

Ak jedinec trpí klinickou lykantropiou, zvyčajne ide o dezilúziu alebo halucináciu, ktorá je sprievodným znakom iného závažného ochorenia, akým je napríklad schizofrénia, bipolárna afektívna porucha alebo klinická depresia. Jedinec verí, že sa práve nachádza v procese premeny na zviera, alebo že sa už na zviera dokonca premenil a prispôsobuje tomu aj svoje správanie. Začne vrčať, vydávať zvieracie zvuky a pohybovať sa ako zviera.

Foto: unsplash

Aj keď sa kedysi lykantropia vzťahovala výlučne na pomenovanie procesu premeny na vlka, v súčasnosti môže jedinec trpiaci klinickou lykantropiou nadobudnúť presvedčenie, že sa mení na akékoľvek zviera. Najčastejšie sú pacienti presvedčení o tom, že sa menia na psa, zaznamenané sú však aj prípady, kedy si jedinec myslel, že sa mení na mačku, hyenu, tigra, koňa či dokonca na vtáka.

V niektorých prípadoch boli dokonca zaznamenané aj prípady, kedy si jedinec myslel, že sa premieňa na včelu, hada alebo žabu. V jednej z prípadových štúdií pacient trpel zároveň klinickou lykantropiou aj cotardovým syndrómom, bol teda presvedčený o tom, že sa mení na zviera a zároveň je mŕtvy.

Foto: unsplash

O ochorení sa toho vie stále ešte pomerne málo, vieme však, že príznaky môžu pominúť po niekoľkých hodinách, môžu však pretrvať aj niekoľko desiatok rokov. Nie je však jasné, čo presne klinickú lykantropiu zapríčiňuje. Odborníci sa zatiaľ odvážili vysloviť len odhad, že sú za to zodpovedné štrukturálne zmeny v mozgu.

Ak sa nový prípad klinickej lykantropie objaví, lekári využívajú najmodernejšie techniky na jej analýzu. Nie je to však vôbec ľahké, keďže táto dezilúzia je mimoriadne vzácna a zaznamenaných bolo doteraz menej ako 100 prípadov. Hovorí sa však, že klinickou lykantropiou trpel údajne aj babylonský panovník Nabukadnesar.

Pozri aj: 10 desivých príbehov, vďaka ktorým nazriete do hlbín mysle ľudí trpiacich schizofréniou

wikipedia, wikipedia, livescience
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)