Petra Sušaninová / /
Veríte tomu, že ak človek niečomu verí, dokáže sa vyliečiť sám?

To je totiž podstata placebo efektu. Jedinec verí, že dostal liek, ktorý mu uľaví od problémov, napokon však má liečivú silu samotná myšlienka a viera, nie falošný liek, ktorý bol podaný. Tak ako všetko, aj placebo efekt má svoj protiklad a hovorí sa mu nocebo efekt.

Nocebo efekt nastáva v prípade, ak sa napríklad pacient zhovára so svojím lekárom. Lekár má však možno práve zlý deň a namiesto toho, aby pacient upokojil, zavalí ho kopou negatívnych informácií o tom, aký je jeho stav vážny a zlý, aká bude liečba náročná, aké sú nízke šance na vyliečenie, aké to bude drahé a aký to bude mať celkový negatívny dopad na kvalitu života. V takom prípade človek nepotrebuje už nič viac na to, aby sa cítil horšie. Zhoršenie však v tomto prípade nevyvolala len samotná choroba, ale zlé správy a negatívny tón, ktorý lekár v komunikácii s pacientom nasadil.

unsplash.com

Rovnaký princíp platí aj v prípade, ak vám lekár predpíše lieky a vy si chcete byť istí, že ich budete užívať správne, prečítate si preto príbalový leták. Leták samozrejme musí obsahovať varovanie pred všetkými možnými aj nemožnými vedľajšími účinkami. A samotný fakt, že si o týchto účinkoch prečítate môže spôsobiť, že ich v istej miere budete pociťovať, a to napriek tomu, že účinok lieku s tým práve vtedy nemusí mať nič spoločné.

Tento fakt je potvrdený mnohými štúdiami. Výsledky dokázali, že ak boli ľuďom oznámené negatívne informácie, napríklad nepríjemné vedľajšie účinky lieku, pociťovali značné zhoršenie zdravotného stavu. Trápilo ich svrbenie tela, nevoľnosť, nadúvanie, zmeny krvného tlaku, ale aj problémy so spánkom, sexuálna dysfunkcia či depresívna nálada. Okrem toho, očakávania a naladenie dokážu ovplyvniť aj mieru pociťovanej bolesti a dokonca aj priebeh a výsledok operácie.

unsplash.com

Niektorí odborníci sa nazdávajú, že nocebo efekt je zodpovedný aj za vznik tzv. elektromagentickej hypersenzitivity. Elektromagentická hypersenzitivita sa popisuje ako nadmerná citlivosť na elektromagentické polia, ktoré obklopujú zariadenia v domácnosti. Človeka v ich blízkosti následne trápia rôzne príznaky od bolestí hlavy až po nespavosť a vyrážky.

V roku 2010 však bola vykonaná štúdia, ktorej sa zúčastnilo až 1175 jedincov, ktorí si myslia, že trpia elektromagnetickou senzibilitou. Výsledky ukázali, že medzi elektromagentickým poľom a príznakmi, ktoré ľudia pociťovali, neexistuje žiadna priama súvislosť. Elektromagnetickú hypersenzitivitu teda nie je možné zaradiť do medicínskeho slovníka ako diagnózu, pravdepodobne ide totiž práve o účinok nocebo efektu.

Ak vám teda najbližšie lekár predpíše lieky, zoznam vedľajších účinkov radšej ani nečítajte a pokúste sa naladiť na pozitívnu vlnu. Nech placebo efekt môže vyhrať nad nocebom.

Pozri aj: Toto je prekvapivý dôvod, prečo antidepresíva nezaberajú až u 50% ľudí

wikipedia, wikipedia
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)