Alexandra Geletová / /
Každá silná žena má zoznam sľubov, ktoré si urobila pre seba.

Sila sa často rodí z bolesti alebo dokonca z traumy. Ženy, ktoré sú dnes silné, sa veľakrát predtým cítili slabé a bezmocné. A tak sa v nich zrodila sila, ktorá rástla a rástla. Táto sila bola výsledkom všetkých dní, týždňov či mesiacov, počas ktorých žena dopustila, aby sa s ňou zaobchádzalo horšie, než si zaslúžila. Každá silná žena získala takúto silu a nesie si so sebou jazvy, ktoré nie sú viditeľné voľným okom. Každá silná žena taktiež sľúbila sama seba isté veci, ktoré slúžia ako pripomienka, aby sa už nestala tou slabou dievčinou, ktorou kedysi bývala. Tu je teda päť sľubov, ktoré by si mala dať každá takáto silná žena.

Nevzdať sa svojho života len kvôli nejakému mužovi

Silná žena sa často stretávala s výzvou, aby sa vzdala kúsok po kúsku svojho života, len aby uspokojila niekoho, kto ju v konečnom dôsledku nepovažuje ani za ľudskú bytosť. Musí sa vzdať svojich záujmov, priateľov, práce či ambícií. Ale to bolo predtým. Teraz si sľúbila, že ona je celistvá, dôležirá osoba, a už nikdy nedovolí nikomu inému, aby ju rozdelil na kúsky, a zobral si len tie, ktoré mu vyhovujú.

unsplash.com

Nečakať na muža, kým sa zmení

Spočiatku každá žena dúfa, že by ho mohla zmeniť, keby ho milovala tým správnym spôsobom. Ale pravdou ostáva, že ľudia sa môžu meniť len vtedy, ak sami chcú. Nič iné im nepomôže stať sa lepšími. A takéto čakanie na zmenu prináša iba sklamanie či frustráciu. Každá silná žena už teraz vie, že nestojí za to sa namáhať a trpieť.

Nikdy sa neuspokojiť s niečím menším, než si skutočne zaslúži

Každá silná žena si prešla obdobím v živote, keď si myslela, že je úplne bezvýznamná a nestojí za nič. Myslela si, že si nezaslúži viac. To, samozrejme, nie je pravda. Každá žena si zaslúži oveľa viac. Každej žene by sa mala dostaviť pocta a uznanie. Silné ženy si dnes už uvedomujú svoju silu a svoje kvality a vedia, že uspokojiť sa s niečím, čo má oveľa menšiu hodnotu, než si zaslúžia, je veľkou chybou.

unsplash.com

Nedať sa zatiahnuť do špinavých hier ostatných

Slabé dievča sa snažilo vždy pochopiť všetky tie špinavé hry, ktoré nemali žiadne pravidlá a boli zväčša vymyslené iba preto, aby ju úplne zmiatli. Tak nikdy nevedela, na čom v skutočnosti je a čo môže očakávať. Silná žena dnes už vie, že sa musí naučiť hrať s vlastnými pravidlami a nesmie sa dať zatiahnuť do hier ostatných.

Nedať sa využiť

Každá silná žena sa to naučila. Po tom, čo bola dlhý čas iba využívaná, už nikdy nenechá nikoho iného, aby s ňou manipuloval. Aby jej rozkazoval, čo má robiť. To sa jednoducho už nestane.

Pozri aj: Takto sa cíti silná žena, ktorá je vyčerpaná

powerofpositivity
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)