Pod pojmom psychopatia rozumieme odchýlky osobnosti rôzneho druhu aj intenzity.

Zahŕňajú napríklad antisociálnu, histriónsku, paranoidnú, schizoidnú či narcistickú poruchu osobnosti. Je to trvalý stav, ktorý nie je možné žiadnym známym spôsobom vyliečiť. Jedincov s psychopatiou väčšinou vystihuje charakteristický životný štýl a špecifický vzťah k sebe, aj k iným. Ako synonymum k pojmu psychopatia sa často využíva označenie sociopatia.

Psychopatiu môže zapríčiniť genetický faktor, ale vplyv na jej vznik a vývin majú aj udalosti prežité v detstve, ako napríklad mimoriadne truamatizujúce zážitky či dlhodobé vystavenie stresovým podnetom. Koncept psychopatie sa v priebehu histórie neustále menil a dodnes je vnímanie tejto poruchy osobnosti závislé na kultúre. To, čo je v našej kultúre považované za črtu psychopatie, môže byť inde vnímané ako niečo bežné a normálne.

Existuje niekoľko druhov psychopatie, vrátane sexuálnej, sadistickej, citovej či morálnej. Sadistická psychopatia zahŕňa bezcitnosť a sklon k mimoriadnej krutosti, ktorá sa väčšinou prejavuje už v detstve (napríklad týranie zvierat, či rovesníkov). Morálnu psychopatiu charakterizuje chýbajúce svedomie a citovú psychopatiu rozoznáme na základe citovej chladnosti, alebo naopak, prehnaných citov.

pixabay.com

V ktorých povolaniach sa so psychopatickými osobnosťami môžeme stretnúť najčastejšie? Ako uviedol web Info, podľa prieskumu Kevina Duttona (Great British Psychopat Survey) sú to práve tieto:

 1. Generálny riaditeľ
 2. Právnik
 3. Jedinci zamestnaní v médiách
 4. Predajcovia
 5. Chirurgovia
 6. Žurnalisti
 7. Policajti
 8. Duchovní a kňazi
 9. Šéfkuchári
 10. Štátni úradníci

A v ktorých zamestnaniach sa naopak psychopati vyskytujú najmenej často? Povolania nájdete v nasledujúcom zozname:

 1. Ľudia zamestnaní v ošetrovateľstve
 2. Zdravotné sestry
 3. Terapeuti
 4. Remeselníci
 5. Jedinci pracujúci v kozmetickom a štylistickom priemysle
 6. Charitatívni pracovníci
 7. Učitelia
 8. Kreatívni umelci
 9. Lekári
 10. Jedinci zamestnaní v účtovníctve

Keď sa povie slovo psychopat, väčšina ľudí si mylne predstaví zákerného vraha, pravdou však je, že nie všetci psychopati sú vrahovia a nie všetci vrahovia sú psychopati. Mnoho psychopatov žije medzi nami bez záznamu v trestnom registri a často na vysokých postoch. Nemusí to však byť podmienkou. Mnoho psychopatov nedokáže fungovať v spoločnosti a nedokážu udržiavať vzťahy s inými ľuďmi.

pexels.com

Akými vlastnosťami sa môže taký psychopat vyznačovať? Napríklad prehnaným sebavedomím, chladným prístupom, neštítia sa manipulovať iných vo svoj prospech či mnohé iné. Navonok sú však šarmantní a očarujúci, sú ale mimoriadne egocentrickí a nebojácni. Ak sa s takým človek stretnete, je lepšie mať sa radšej na pozore.

Pozri aj: Ako zistíte, či je niekto psychopatom? Prezradí vám to týchto 12 symptómov

info, wikipedia
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)
Príbehy