Matej Mensatoris / / Veda
Ak ste mladší súrodenec, tak asi vás tento článok veľmi nepoteší. Naopak, ak ste jedináčik, alebo máte mladšieho brata či sestru, tak si možno...

Ak ste mladší súrodenec, tak asi vás tento článok veľmi nepoteší. Naopak, ak ste jedináčik, alebo máte mladšieho brata či sestru, tak si možno poviete niečo v zmysle: „Ja som to vedel.“  Totižto viaceré výskumy naznačujú, že existuje súvislosť medzi poradím, ako sa súrodenci narodia a výškou ich IQ. A aj keď tieto rozdiely nie sú veľké, sú štatisticky merateľné.

V roku 2007 nórski vedci realizovali štúdiu na základe armádnych podkladov na počte takmer 250 tisícoch Nóroch. V nej zistili, že prvorodení súrodenci mali IQ vyššie v priemere o 2 body oproti svojim mladším súrodencom.

jointhecircusact.files.wordpress.com
jointhecircusact.files.wordpress.com

Podobnú štúdiu realizovali aj nemeckí vedci, kde síce testovaná vzorka bola oproti nórskym dátam menej ako desatinná (štúdia bola realizovaná na 20 tisícoch jedincoch), no testovanie bolo oveľa presnejšie. Aj títo vedci potvrdili závery nórskej štúdie, že starší súrodenci majú vyššie IQ, podľa nich je to o 1,5 bodu.

9gag.com
9gag.com

Prečo je to tak? Vedci veria že to môže byť zapríčinené viacerými faktormi. Jedným z nich je, že prvorodenému súrodencovi bola venovaná pri výchove väčšia pozornosť. Pri druhom dieťati už rodičia musia venovať pozornosť ako aj prvému, tak aj druhému dieťaťu, a tak je zjavné, že druhé dieťa už nedostane toľko pozornosti ako prvorodené.

9gag.com
9gag.com

Ďalšie závery ukazujú tiež na to, že starší súrodenec často pôsobí voči mladšiemu ako akýsi vychovávateľ alebo učiteľ. Starší súrodenec často doučuje mladšieho, čo u neho rozvíja schopnosť vysvetľovania a chápania. Rodičia tiež do staršieho súrodenca vkladajú viac dôvery a v niektorých prípadoch na neho prenášajú aj zodpovednosť za mladšieho brata alebo sestru. To takisto pôsobí tak, že starší súrodenec sa učí byť zodpovedný ako aj za svoje, tak aj za konanie a správanie svojho mladšieho príbuzného.

i.huffpost.com
i.huffpost.com

Ak ste mladším súrodencom, nezúfajte. Rozdiely v IQ o jeden alebo maximálne dva body sú skutočne malé a často nevýznamné a tiež nemusia úplne odrážať realitu. Takže pokojne práve vy môžete byť ten chytrejší. Takisto hodnota IQ bola v minulosti až priveľmi preceňovaná, v dnešnom svete sa dávajú do pozornosti iné, pre zhodnotenie osobnosti významnejšie ukazovatele, napríklad ukazovateľ emocionálneho kvocientu – EQ, ktorý u mladších súrodencov môže byť pokojne vyšší.

Komentovať (0)