static2.imaggeo.egu.eu

Matej Mensatoris / / Ekológia
Odľahlý ostrov takmer v strede medzi Južnou Amerikou a Afrikou je miesto, kde sa len tak ľahko nedostanete. Aj keď to pre niekoho môže znieť ako raj na Zemi, miestni obyvatelia musia riešiť každodenné problémy medzi sebou a spoliehať sa hlavne na seba, keďže sú prakticky odrezaní od sveta. Niet divu, keď zásoby na ostrov prichádzajú približne len raz za 6 týždňov.

Hlavný ostrov súostrovia Tristan da Cunha je pokladaný za jedno z najodľahlejších obývaných území na Zemi. Izolácia však prináša veľkú radu výziev, s ktorými sa ľudia žijúci na ostrovoch musia dennodenne vysporiadavať. Teraz je ale 275-členná komunita na ostrove odhodlaná, že už nebude odkázaná na dovoz z ostatných krajín a bude viac sebestačná.

Zrekonštruované či nové energeticky úsporné budovy, veterná farma či moderná spaľovňa odpadu, ktorá bude vyrábať energiu. To sú niektoré z projektov, ktoré sa miestni obyvatelia chystajú realizovať s cieľom byť čoraz viac samostatní a nezávislí od okolitých krajín. Nová vízia ostrova vychádza z víťazného projektu medzinárodnej architektonickej súťaže usporiadanej Kráľovským inštitútom britských architektov.

ukota.org
ukota.org

Ostrov potrebuje čo najviac využívať svoje zdroje, keďže jeho vzdialenosť od okolitých krajín je poriadne veľká. Veď posúďte sami. Najbližšia pevnina je Afrika a je vzdialená takmer 3000 kilometrov. Ak by ste sa vydali na druhú stranu, tak do hlavného mesta Uruguaju – Montevidea, by ste museli prejsť, alebo skôr preplávať, vyše 4000 kilometrov.

reversehomesickness.com
reversehomesickness.com

Ostrov kvôli svojej odľahlosti býva zásobovaný iba 8-krát ročne a spoliehať sa na služby z ostatných krajín pri oprave či výstavbe budov, ale aj v iných oblastiach nie je najlepšie riešenie. Preto miestni obyvatelia potrebujú pokryť svojou činnosťou čo najširšie spektrum služieb.

To je aj dôvod, prečo vznikajú projekty podobné týmto, ktoré sa zameriavajú práve na miestnych obyvateľov, ktorí budujú, opravujú či spravujú ostrov, a tiež priľahlé menšie ostrovy. Výzvou pri výstavbe je tiež materiál, ktorý si miestni sami ťažia, keďže ostrov je vulkanického pôvodu.

natgeotraveler.nl
natgeotraveler.nl

Veľkou výzvou je tiež zabezpečenie dostatočnej elektrickej energie. Aj keď ostrov je napojený na dodávky energie, obyvatelia chcú znížiť svoju závislosť na dodávkach a dúfajú, že s pomocou veternej farmy a modernej spaľovne budú vyrábať až 40% elektrickej energie spotrebovanej na ostrove.

static2.imaggeo.egu.eu
static2.imaggeo.egu.eu

Obyvatelia veria, že realizovaním týchto projektov postupne dosiahnu čoraz väčšiu sebestačnosť. Vzhľadom na odľahlosť im v podstate ani nič iné neostáva. Otázne ale je, či sa im to všetko naozaj podarí realizovať, no miestni obyvatelia sú odhodlaní a veria že áno.

interez.sk (Matej Mensatoris), sciencealert.com
Komentovať (0)