Foto: Visual Science

Cesta ľudstva na tejto planéte je staršia ako 350 tisíc rokov a aj napriek moderným technológiám a neustále prebiehajúcim výskumom sú naše prapočiatky stále záhadou.

Každý rok sa však dozvieme niečo nové a významné pre bohatšie poznatky z histórie. Dozvedáme sa o migrácii z Afriky do celého sveta, ukazujú sa rôzne fakty ako napríklad to, že naši vzdialení predkovia dorazili do Ameriky omnoho skôr, ako sme si mysleli, alebo že niektoré druhy sa vyvinuli do dnešnej podoby omnoho rýchlejšie, ako sme sa domnievali.

Často je veľmi náročné vyobraziť dobrodružstvá a pútnikov, ktorí ich podnikli. Máme však šťastie, že veda sa neustále rozvíja, a tak môžeme dostať aj 3D rekonštrukcie tvárí ľudí, ktorí tu boli ešte pred nami. Posledný kúsok pochádza zo spolupráce Visual Science, medzinárodného vizuálneho štúdia a Ruskej akadémie vied (RAS). Podarilo sa im úžasne vyobraziť tváre prvých ľudských detí, ktoré sa pohybovali po území dnešnej Európy.

CC Wikimedia

Nedávna štúdia publikovaná v časopise Science, ktorá bola vytvorená niekoľkými najvýznamnejšími vedcami z celého sveta, analyzovala všetky genómy moderných ľudí, teda Homo sapiens sapiens. Tí kedysi žili na Sunghiru, ktoré je dnes 34 tisíc rokov staré archeologické nálezisko na území Ruska. Na tejto oblasti, ktorá bola kedysi loveckým kempom, sídlili pôvodní moderní ľudia dnešnej Európy. Predpokladá sa, že na kontinent dorazili zhruba 45-tisíc rokov dozadu. Dočasne sa usídlili v strednom Rusku počas rozkvetu posledného obdobia doby ľadovej.

Štúdia sama o sebe je veľmi pozoruhodná, pretože vyobrazuje lovcov tak, akoby sme ich mohli vidieť v ich reálnej podobe. Zistilo sa, že títo ľudia žili v malých skupinách, v ktorých mali obmedzené možnosti príbuzenstva. Po tom, čo bol vyhotovený výskum,Visual Science vytvorilo rekonštrukciu ich vizáže. Fotografovaním ich lebiek a ich skenovením vytvorili schému, ktoré neskôr preniesli do 3D konceptu v modelovacom programe.

Visual Science

Táto rekonštrukcia bola ohromne presná. Tvorcovia sem pridali aj vrstvy svalov a chrupaviek, natoľko presne, ako im to poznatky dovoľovali, aby zaistili, že výsledok bude čo najuveriteľnejší. Pôvodný plán bol vytvoriť chlapca a dievča, no štúdia lebiek naznačuje, že lebky detí, ktoré reprodukovali boli obidve chlapčenské a dokonca ani neboli príbuzní.

Potvrdené s istotou však nie je v akom vzťahu tieto deti boli, no skutočne sa veľmi nápadne podobajú na súčasných Severanov. Nie je samozrejme isté, ani to, či bol toto ich skutočný vzhľad, no podľa precíznosti štúdie sa dá predpokladať veľmi vysoká podobnosť.

Pozri aj: Koľko ľudí by žilo na našej planéte, keby všetci ľudia ožili a koľko ľudí na nej bude žiť v roku 2100?

iflscience.com
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )
Príbehy