Foto: Unsplash

Vedecká komunita má prísne stanovené štandardy na to, ako sa má pristupovať k výskumom v oblasti transplantácie.

Vedci nemôžu použiť orgány popravených väzňov, ani orgány od ľudí, ktorí sa vedome za života nestali darcami. Každá štúdia, ktorá v tejto oblasti prebehne, musí dostať zelenú od etickej komisie predtým, ako bude publikovaná v nejakom vedeckom časopise. 

Najnovšie tvrdenia však upodozrievajú čínskych vedcov z toho, že do tiel nič netušiacich pacientov transplantovali orgány, ktoré pochádzali od väzňov. Najhoršie na tom však je, že v prípade väzňov nehovoríme o ľuďoch, ktorí spáchali neľudské zločiny, no boli odsúdení za to, že ich názory nekorešpondovali s vládou v Číne.

Unsplash

Tvrdenie pochádza zo štúdie, na ktorej pracoval tím austrálskych a amerických vedcov. Analyzovali 445 štúdií, ktoré boli vpracované v anglickom jazyku a vznikli medzi januárom 2000 až aprílom 2017. Každá z menovaných štúdii sa zaoberala transplantáciou srdca, pľúc alebo pečene. Dokopy išlo o 85 477 orgánov a každá štúdia bola prevedená v Číne.

Až v 92,5 percentách prípadov však vedci akosi zabudli avizovať, či orgány pochádzali od popravených väzňov alebo nie. V 99 percentách chýbala informácia o tom či darca orgánov skutočne vedel za svojho života o tom, že je darcom. Na druhej strane, 73 percent z týchto štúdií nezabudlo na poznámku, že celý proces prebehol v súlade s pravidlami etickej komisie.

Unsplash

Štúdia tretej strany teda poukazuje na fakt, že existuje rozdiel medzi počtom pacientov a počtom darcov orgánov, čo vyúsťuje v jediné možné vysvetlenie. A tým je pochopiteľne zmieňované kradnutie orgánov od popravených väzňov. Je to vysoko pravdepodobné, no nie je to overiteľné, a preto ide (zatiaľ) len o dohady. Systém na čínskej strane zjavne nefunguje, no autori externej štúdie prichádzajú aj s niekoľkými riešeniami.

Za prvé, vyzývajú k vystopovaniu všetkých dokumentov, o ktorých sa zistilo, že nedodržiavajú medzinárodné etické normy. Toto by dalo značne najavo, že vedcom nemôže prejsť manipulácia s pravidlami. Za druhé, vedci navrhujú, aby sa počas medzinárodného summitu transplantačnej komunity zaviedli nové pravidlá, medzi ktorými by bola striktná povinnosť uviesť zdroj darovaného orgánu, pred publikovaním štúdie vo vedeckom časopise.

Na záver vedci dodávajú, že pokým sa summit neodohrá, žiadne ďalšie štúdie orientované na transplantáciu, ktoré pochádzajú z Číny, by nemali byť publikované.

sciencealert.com
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )
Príbehy