Foto: ESA

Antarktída nie je celistvá. Geologicky sú jej časti odlišné.

O tom, ako vznikla súčasná podoba našej planéty toho vieme pomerne veľa. Vďaka teórii pohybu kontinentov Alfreda Wegenera transformovanej na teóriu platňovej tektoniky vieme, ako z prakontinentov vznikali dnešné kontinenty, akým vývojom prechádzali, a prečo sa vlastne presúvali. Napriek tomu ostávajú niektoré tajomstvá zemského povrchu stále záhadou. Len nedávno sa tak s použitím satelitných dát podarilo objaviť „nový kontinent“. 

Nebolo to tak dávno, čo vedci objavili Zealandiu, stratený kontinent pod hladinou Tichého oceánu, ktorý sa nachádza východne od pobrežia Austrálie. Aktuálne je však veľký rozruch okolo celkom inej časti našej planéty. S pomocou satelitných dát planetárnej sondy GOCE (Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer) Európskej kozmickej agentúry, sme totiž odhalili tajomstvo najmenej prebádaného kontinentu – Antarktídy.

Foto: Európska vesmírna agentúra

Úlohou sondy GOCE bolo od jej vypustenia v roku 2009, čo najdokonalejšie zmapovať gravitačné pole Zeme. Sonda tak zozbierala údaje, aké bežné satelity získať nedokážu. Sledovaním gravitačného poľa Zeme totiž dokonale zmapovala povrch Zeme a to aj pod hladinou oceánov či ľadovou pokrývkou. Údaje z GOCE vedci analyzujú ešte aj teraz, 5 rokov po skončení jej misie. A objavili tak „stratený kontinent“.

Foto: Európska vesmírna agentúra

Spojením satelitných dát so seizmologickými záznamami dokázali vedci vytvoriť 3D model zemskej kôry a vrchnej časti zemského plášťa v priebehu vývoja planéty. Analýzou dát sa vedcom podarilo odhaliť rozdiely v geologickej stavbe východnej a západnej časti Antarktídy. Zistili, že zemská kôra pod západnou časťou Antarktídy je výrazne tenšia ako v jej východnej časti. Tú navyše pokrývajú kratóny, stabilné štíty, aké možno nájsť napríklad v Austrálii či v Indii.

Údaje zo sondy GOCE tak pomohli k lepšiemu pochopeniu najmenej prebádaného kontinentu našej planéty. Výskum ukázal, že Antarktída je nejednotná a jej jednotlivé časti sa od seba geologicky výrazne odlišujú. Od získaných údajov si však vedci sľubujú oveľa viac. Dúfajú, že im sonda GOCE pomôže preskúmať aj možný scenár budúceho topenia krajiny večného ľadu.

ScienceAlertesa.int
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )
Príbehy