Lukáš Mužla / / Veda
Máte veľa priateľov? Každý z nás má pár ľudí s ktorými sa rád stretáva, nejakú sociálnu skupinu ľudí, ktorých nazýva priateľmi. Podľa zistení psychológov to však je celkom inak. Nie všetko je tak ako to na prvý pohľad vyzerá.

Priatelia sú v živote každého z nás veľmi dôležití. Trávime s nimi šťastné chvíle, zabávame sa spolu a spoločne prežívame svoje životy. Každý z nás má v živote pár ľudí, ktorých nazýva priateľmi a svoj voľný čas venuje práve im. Ale sú to skutočne „priatelia“? Psychológovia nedávno publikovali štúdiu, ktorá hovorí čosi úplne iné. Možno už od dnešného dňa nebudete všetkých „priateľov“ nazývať priateľmi…

Do štúdia priateľstva sa pustili psychológovia z amerického MIT. Vo svojom experimente využili 84 dobrovoľníkov vo veku od 23 do 38 rokov, z ktorých mnohí sa poznali a boli aj priateľmi. Dobrovoľníci boli požiadaní, aby ohodnotili každého z ostatných dobrovoľníkov bodmi od 0 do 5. 0 znamenala, že tohto človeka vôbec nepoznajú, 3 body znamenali, že daného človeka považujú za priateľa a 5 bodov mali udeliť svojim najlepším priateľom.

stevenaitchison.co.uk
stevenaitchison.co.uk

Podľa predchádzajúcich experimentov ľudia očakávajú od 93% svojich priateľov, že im títo ľudia pocit priateľstva opätujú. Výsledky najnovších štúdií ukazujú, že je to celkom inak. Človek, ktorého považujete za svojho priateľa, to môže vidieť úplne ináč. Pravdou je, že len 53% (teda asi polovica vašich priateľstiev) vašich priateľov to vidí rovnako ako Vy. Druhá polovica ľudí vás za priateľov nepovažuje.

quoteaddicts.com
quoteaddicts.com

Aj keď sa vám môže zdať, že vzorka 84 dobrovoľníkov je nedosťačujúca, vedci z MIT výsledky porovnávali so staršími štúdiami priateľstva z posledných 10 rokov. Tie skúmali tento vzťah na celkovo 92 000 opýtaných a škála obojstranného priateľstva sa pohybovala od 35 do 55 %. Výsledky sú teda overené, a teda naozaj vás polovica vašich priateľov za priateľov nepovažuje. Skúste sa zamyslieť, či máte niekoho takého aj vy. Niekoho, kto si o vás myslí, že ste jeho priateľ, no vy ho v skutočnosti až tak radi nemáte…

blogs.universal.org
blogs.universal.org

Tieto rozdiely vo vnímaní priateľstiev odborníci pripisujú niekoľkým faktorom. Za hlavný považujú rôzne definície priateľstva pre každého z nás. Ďalším je, že ľudia nevedia čítať v druhých ľuďoch a teda nevedia odhadnúť, či ich druhý človek považuje za priateľa. Ako posledný dôvod vidia to, že udržať si priateľstvo, alebo nájsť priateľa v staršom veku, je oveľa komplikovanejšie ako v mladosti či v detstve. No nebolo to na ihrisku za domom oveľa jednoduchšie ako dnes?

theholidayspot.com
theholidayspot.com

Čo myslíte, koľko z vašich „priateľov“ sú vašimi skutočnými priateľmi?

interez.sk (Lukáš M.), sciencealert.com


Komentovať (0)