Ilu: jakubmarian.com

Matej Mensatoris / / Série
Kto pracuje najviac v Európe? A ako sú na tom Slováci?

Na nasledujúcej mape od Jakuba Mariana, môžete vidieť priemerný počet hodín, ktoré odpracujú ľudia v jednotlivýžch európskych krajinách. Jakub vychádzal z poskytnutých údajov z OECD z roku 2016. Mapa zahŕňa tak ako klasických zamestnancov, tak aj tých, ktorí pracovali napríklad na čiastočný úväzok.

Na výpočet údajov bol použitý celkový počet odpracovaných hodín v roku 2016 v každej krajine, ktorý bol vydelený počtom pracujúcich. Následný výsledok bol opäť vydelený číslom 52,14, čo predstavuje počet týždňov v roku.

Údaj uvedený v mape je neobvyklý v tom, že nie je hneď jasné, či nižšie alebo naopak vyššie číslo je pozitívny či negatívny ukazovateľ. Nižšie čísla teda autor označil zeleným odtieňom a naopak vyššie čísla červenou farbou.

Jakub Marian

Pozri aj: 10 netradičných máp Slovenska, ktoré ti ho ukážu v úplne inom svetle, v akom si ho videli doteraz

jakubmarian.com
0
Komentovať (0)