Photo by Yoann Boyer on Unsplash

Ľuboš Belko / / Veda
Niekedy nie je vek zrovna na škodu. Táto štatistika vám prezradím, prečo je to tak.

Krátka štúdia totiž odhalila, kedy je človek najschopnejší vo výučbe nových jazykov, alebo kedy by mal nájsť svojho životného partnera. Všetky údaje pochádzajú zo starostlivo vypracovanej štatistiky. Prezradila nám vrcholové udalosti a schopnosti, ktoré by sme mali dosiahnuť až v istom veku. Zúfať nad plynutím času je zbytočné, pretože tento jav neovplyvní plastická operácia, ani kríza stredného veku.

Nikdy však nie je neskoro na spoznávanie nových vecí, nové životné méty a množstvo úspechov, ktoré čakajú na utŕženie. Tínedžeri môžu mať byť síce vitálni, no starší ľudia sú omnoho menej labilní. Pokiaľ je človek emočne vyrovnaný, nemusí sa trápiť tým aký je jeho vek.

Skye Gould/Business Insider

Väčšina z týchto bodov hovorí o údajoch, s ktorými pracovali vedci, čo znamená, že je určená všeobecným priemerom. Nie je to však záruka toho, že každá udalosť sa odohrá presne v tomto veku. Čokoľvek môže prísť skôr a niekedy aj neskôr. Je vysoká pravdepodobnosť, že práve vy sa vyhnete tomuto priemeru, no taktiež je šanca, že tieto úspechy vás postretnú práve v danom veku.

V každom prípade sa tieto štatistiky zhodujú v jednom bode z nejakého dôvodu a to znamená, že život sa s vekom nevalí dolu kopcom. Práve naopak.

Pozri aj: Kedy sa ľudia cítia už staro a sú znudení zo svojho života? Vedci odhalili presný vek, kedy takéto obdobie nastane

bussinessinsider.com
0
Komentovať (0)