Branislav Blaško / / Ekológia
India včera oficiálne ratifikovala parížsku klimatickú dohodu.

 „India uložila svoju ratifikačnú listinu v Organizácií Spojených národov,“ uvádza sa vo vyhlásení OSN, ktoré citovala agentúra Reuters.

Tento akt bol vykonaný v deň výročia narodenia bojovníka za indickú nezávislosť Mahátmu Gándhího. Indické ministerstvo životného prostredia v tejto súvislosti zdôraznilo, že parížska dohoda je len rámcovým dohovorom, ktorý treba ešte doplniť konkrétnymi smernicami a pravidlami. Súčasne kritizovalo rozvinuté krajiny za to, že ich obyvatelia praktizujú „extravagantný životný štýl s výraznou uhlíkovou stopou“.

Parížska dohoda má priniesť znižovanie emisií skleníkových plynov na úrovni jednotlivých štátov a postupný prechod na nové, modernejšie technológie. Na parížskej konferencii OSN o klimatických zmenách ju vlani v decembri odsúhlasilo takmer 200 krajín sveta. Účinnosť však nadobudne až vtedy, ak ju ratifikuje najmenej 55 štátov, ktoré produkujú aspoň 55 percent celosvetových emisií skleníkových plynov.

India sa stala v poradí 62. krajinou, ktorá oficiálne zavŕšila celý ratifikačný proces. Doposiaľ však nebola splnená druhá podmienka 55-percentného podielu celosvetových emisií. Aj po indickej ratifikácií je to len približne 52 percent. Na budúci týždeň by však mala ratifikačný proces ukončiť 28-členná Európska únia.

TASR
0
Komentovať (0)