Čína, jeden z najväčších producentov emisií na svete, plánuje do roku 2020 spraviť viacero opatrení, ktoré by mali dopomôcť k lepšiemu a ohľaduplnejšiemu životu voči prírode.

Podobne ako U.S.A., Čína je jedna z krajín, ktorá najviac prispela k zmene klímy na našej planéte. Zatiaľ čo čínske emisie skleníkových plynov značnou mierou prispievajú ku globálnemu otepľovaniu, ázijský národ si to uvedomuje a tak začína podnikať kroky, ktoré by mali Čínu spraviť aspoň o trochu čistejšiu, zdravšiu a hlavne udržateľnú aj pre budúce generácie.

Podľa OSN plánuje Čína vybudovať „ekologickú civilizáciu“, ktorá by mohla byť vzorom pre zvyšok sveta. Tento projekt zahŕňa aj zalesnenie takmer štvrtiny krajiny do roku 2020.

Prečo sú lesy pre nás tak dôležité? Prečítajte si o nich tu.

Správa z názvom: „Zelená je zlato: Stratégia Čínskej Ekologickej Civilizácie“ bola zahájená na zhromaždení OSN pre životné prostredie v Nairobi v Keni. Výkonný viceprezident Čínskej Ekologickej Civilizácie Zhu Guangyao vytvoril nový koncept vo vývoji ľudskej civilizácie, no ten si vyžaduje rešpekt voči prírode. „Názor, ktorý hovorí, že človek môže dobyť prírodu a ignorovať význam zdrojov a životného prostredia je zastaralý a ľudstvo by sa ním už nemalo riadiť“ povedal Guangyao. „Nový prístup k prírode by mal byť svedomitý a ľudstvo by sa malo snažiť žiť v harmónii s prírodou.“

Podľa správy chce Čínska Ekologická Civilizácia okrem zalesnenia do roku 2020 aj znížiť spotrebu vody o 20%, spotrebu elektriny o 15% a emisie uhlíka na jednotku HDP o 18%. Taktiež chcú do roku 2020 zvýšiť pokrytie stepnej vegetácie až o 56%, rekultivovať viac ako 50% pôdy a zachovať najmenej 35% prirodzených pobreží.

Inhabitat.com
Príbehy
0
Komentovať (0)