Foto: Photo by Annie Spratt on Unsplash

Čo si predstavíte pri zmienke o depresii?

O depresii sa v posledných rokoch hovorí veľa a niet sa čo čudovať. Ľudí trpiacich depresiou, úzkosťami či inými ochoreniami totiž pribúda. Vzhľadom na rastúci počet pacientov už viac nie je možné vnímať depresiu ako jednoducho popísateľné ochorenie. Psychiatri uvádzajú, že existuje dokonca 7 druhov tohto ochorenia, ktoré sa v mnohom podobajú, no zároveň líšia.

Posledná verzia diagnostického a štatistického manuálu mentálnych ochorení – DSM 5, uvádza, že existuje celkovo 7 druhov depresie. Táto klasifikácia však nie je rigidná a môže sa meniť. Diagnostika totiž závisí od mnohých faktorov, počnúc prežívaním chorého jedinca až po spôsob interpretácie, ktorú poskytuje psychiater.

Veľká depresívna epizóda

Tento druh depresie sa vyskytuje najčastejšie a jeho hlavným príznakom je apatia a ľahostajnosť voči celému svetu. V extrémnych prípadoch môže viesť takáto epizóda k tzv. katatónnej depresii, kedy jedinec prestane robiť čokoľvek, dokonca aj jesť. Ak sa jedinec nelieči, môže upadnúť do stavu delíria.

Foto: unsplash

Perzistentná depresívna porucha

Tento druh depresie je ináč známy aj ako dystýmia a aj keď sa podobá na vyššie zmienený druh depresie, príznaky, ktoré jedinec pociťuje, nie sú až natoľko závažné, ako pri veľkej depresívnej epizóde. Jedinec však stále pociťuje beznádej, je apatický a melancholický. Ochorenie je chronické, čo znamená, že príznaky sú prítomné dlhodobo. Na istý čas sa môžu zmierniť a pacientov stav sa zlepší, na druhej strane však môže dôjsť aj k závažnému zhoršeniu.

Zmiešaná anxiózno – depresívna porucha

Tento druh depresie sa vyznačuje najmä striedaním období, pričom sa striedajú fázy depresie a úzkosti. Depresie však nevedú k úplnej apatii a nečinnosti a ani v období úzkosti neprepadá jedinec úzkosti v plnej miere. Nanešťastie, symptómy sú taktiež prítomné dlhodobo, vďaka čomu sa človeku môže zdať, že depresia a úzkosť budú súčasťou jeho identity.

Atypická depresia

Ako napovedá samotný názov, atypická depresia je zvláštna. Aj keď totiž jedinec trpí depresiou a prejavujú sa u neho príznaky, môže dôjsť k zlepšeniu nálady, ak je svedkom alebo účastníkom niečoho pozitívneho. Jedinci s týmto druhom depresie zvyčajne aj lepšie spia a ani nechutenstvo ich netrápi v krajnej miere.

Prechodná afektívna porucha

Ako opäť napovedá názov, príznaky tohto ochorenia nie sú prítomné permanentne, ale objavujú sa v závislosti od ročných období.  Príznaky depresie sa zvyčajne objavia na jeseň alebo v zime a zmiznú s príchodom jari alebo leta. Tento druh sa zvyčajne objaví náhle, človek nemôže spať aj keď je neustále unavený, prejaví sa zvyčajne aj apatia, melanchólia a nechuť čokoľvek robiť.

Foto: unsplash

Bipolárna porucha

Bipolárna porucha sa prejavuje podobne, ako veľká depresívna epizóda, prítomné sú však prudké výkyvy nálad. V tomto prípade sa depresia strieda s mániou, teda s obdobím, kedy je jedinec hyperaktívny, podráždený, má pocit, že nepotrebuje spať a reaguje impulzívne.

Cyklotýmia

Najvýraznejším prejavom cyklotýmie je náladovosť a nestabilita. Aj keď sa podobá na druhy depresie zmienené vyššie, príznaky sú miernejšie a striedajú sa s obdobiami, kedy je jedinec zdanlivo celkom v poriadku.

Ak máte pocit, že trpíte príznakmi ktoréhokoľvek vyššie zmieneného ochorenia, jednoznačne neváhajte a vyhľadajte pomoc odborníka.

exploringyourmind
Všetko začína v tvojej hlave
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )
Príbehy