Čas. Niekedy máme pocit, že sa vlečie, inokedy, že letí. Niekedy ho márnime a inokedy by sme ho najradšej zastavili. Isté je len to, že náš čas sa neustále míňa.

Práve táto vlastnosť času veľakrát spôsobuje, že nie sme jeho pánmi, ale sluhami. Poznáte to, neustále sa náhlite – v práci, doma, s priateľmi… Stále máte kdesi vnútri ten pocit, že nestíhate a mali by ste sa poponáhľať.

Pravdou je, že čím viac si chceme čas predĺžiť, tým menej ho máme. Neveríte? Uvažujme spolu: v dnešnej dobe máme moderné technológie, ktoré nám v mnohom život zjednodušujú a urýchľujú. Už nemusíme čakať na správy od priateľov alebo rodiny dlhé týždne, ako to museli robiť ľudia v minulosti. Dnes je to otázka niekoľkých minút, maximálne hodín. Hoci máme reálne viac času, ako naši predkovia, máme subjektívny pocit, že opak je pravdou.

Ďalším paradoxom je to, ako trávime náš voľný čas. Pasívnym oddychom premrháme aj niekoľko hodín a ani si to neuvedomíme, no na druhej strane aktívnemu oddychu a záľubám sa venujeme podstatne kratšie, no prežijeme ich oveľa intenzívnejšie. Okrem toho, našu pozornosť už ani nedelíme, my ju rovno štiepime. Nemáme jedno hobby ale rovno desať a preto im venujeme asi 10% nášho voľného času. A potom to tak aj vyzerá. Ponáhľame sa z jednej akcie na druhú a záľuby už nie sú záľubami ale skôr povinnosťami, či položkami v diári. Stávame sa otrokmi nášho času…

Unsplash.com/David Marcu

Dobrou správou je, že sa to dá otočiť. Ako na to? Najprv by ste mali zistiť, aký typ časovej perspektívy využívate. Časová perspektíva je vaše subjektívne vnímanie plynutia času vo svete vôkol vás. Primárne sa delí na 3 línie – minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Fixovanie sa na jedno z týchto období ovplyvňuje celý váš život; rozhodnutia, ktoré robíte, vzťahy, správanie, plány, ciele, sny a mnohé iné.

Napriek tomu, že časová perspektíva môže podliehať vonkajším vplyvom, je relatívne stálou osobnostnou charakteristikou. Pozrite si nasledujúce typy osobností a zistite, aký typ časovej perspektívy využívate vy:

  • Ak ste orientovaní na budúcnosť, väčšinu času trávite prácou na cieľoch a plánoch, ktoré ste si stanovili, často aj na úkor aktuálneho prežívania. Pôžitky a pocit uspokojenia odkladáte na neskôr, je pre vás dôležité, aby ste najprv splnili svoje úlohy a povinnosti. Pre ľudí tohto typu je typický zdravý životný štýl, dodržiavanie predpisov, racionalizmus a vyššia úspešnosť oproti ostatným.
  • Ľudia s perspektívou hedonickej prítomnosti si naplno užívajú prítomný okamih, hľadajú radosť a potešenie, venujú sa intenzívnym aktivitám a vyhľadávajú dobrodružstvo, vzrušenie a všetko nové. Do tejto skupiny automaticky patria deti. Dospelí patriaci k tomuto typu často prehliadajú možné negatívne dôsledky svojich činov. Typické je užívanie návykových látok, vyššie riziko nehôd a úrazov a nezodpovedný postoj k práci a povinnostiam.
Unsplash.com/Stephen Arnold
  • Fatalistická fixácia na prítomnosť je prítomná u ľudí, ktorí majú pocit, že ich život podlieha vplyvu vonkajších síl a udalostí, ako napríklad boha, vlády alebo svetovej politiky. Príznačné sú pocity bezmocnosti, beznádeje a skleslosti.
  • Posledné dve skupiny tvoria ľudia s časovou perspektívou minulosti. Typické je zameranie na rodinu, tradície a spomienky na minulé zážitky. To môže byť buď pozitívne, alebo negatívne. Pozitívne nastavená osoba má vrelý, príjemný, často sentimentálny až nostalgický pohľad na svoju minulosť a dbá na udržiavanie vzťahov s rodinou a priateľmi. Negatívne ladenie naopak obsahuje spomínanie si na osobné skúsenosti, ktoré boli zraňujúce, konfliktné alebo nepríjemné.

Našli ste sa v niektorom z týchto typov? Pravdepodobne áno. Je na mieste zvážiť, či je daná časová perspektíva pre vás a váš život prospešná. Inak povedané, mali by ste sa rozhodnúť, na ktoré obdobie svojho života sa chcete sústrediť. V ideálnom prípade by mali byť v rovnováhe; to znamená, že ste vyrovnaní so všetkým negatívnym, čo ste v minulosti zažili, ste vďační za všetko dobré, čo vás v živote stretlo, snažíte sa využiť prítomnosť, naplniť ju príjemnými aktivitami a zároveň v nej pracovať na svojej budúcnosti. V praxi to znamená, že svoju časovú perspektívu viete prispôsobiť aktuálnej situácii, v ktorej sa nachádzate.

Unsplash.com/Morre Christophe

Na to, aby ste mohli takúto vyváženosť dosiahnuť, by ste mali brať do úvahy nasledujúce 4 piliere riadenia času:

  • Motivácia je hnacím motorom toho, ako trávite svoj čas. Mať radi to, čo robíte, vidieť v tom prínos a užitočnosť je základom všetkého. Správna motivácia je vtedy, keď sú vaše aktivity v súlade s vašimi cieľmi a plánmi do budúcnosti. Je normálne, že nie všetko, čo robíte, považujete za príjemné, vtedy by ste sa mali skôr sústrediť na ich prínos, ktorý pocítite v budúcnosti. Záľuby a povinnosti by mali byť v rovnováhe. Inak povedané, mali by ste spájať príjemné s užitočným.
  • Mali by ste si uvedomiť jednu základnú vec – spôsob, akým trávite svoj čas, je vaša vec a vaša voľba. Vy si vyberáte, koľko času venujete sebe a koľko iným, koľko práci a koľko tomu, čo vás baví. Aj v tomto prípade platí pravidlo zlatej strednej cesty, ktoré ale podlieha vášmu subjektívnemu pohľadu. Ak je pre vás v poriadku venovať sa sebe hodinu týždenne a zvyšok rozdeliť na prácu a priateľov, nie je čo riešiť. Majte však na pamäti, že čas, ktorý dáte sami sebe, je mimoriadne dôležitý.
Unsplash.com/Allef Vinicius
  • Ďalším dôležitým bodom je zodpovednosť. Ak si uvedomíte, že vy ste pánom svojho času, mali by ste cítiť zodpovednosť za to, ako, kým a čím naplníte svoj deň. Vy ste ten, kto ponesie dôsledky svojich aktivít a preto je na mieste vyberať si z možností a nie len prijímať to, čo príde. Je dôležité, aby ste popri dlhodobých činnostiach mali aj také, ktoré majú krátkodobé trvanie. Pomôže vám to lepšie vnímať ohraničenosť času a zníži to frustráciu z rutinných a namáhavých aktivít.
  • Varovným signálom, že je načase reorganizovať svoj život a trávenie času, je pocit straty kontroly. Je to ten stav, keď máte pocit, že nič nestíhate, alebo že ste uviazli v rutine, alebo keď sa cítite neisto ohľadom svojej budúcnosti. Samozrejme, že nie vždy sa dá všetko vyriešiť ihneď, no odkladať všetko na neskôr a nechať, nech sa veci riešia samé, nie je ani dospelé, ani zodpovedné.

Na záver vám pripomíname staré rímske príslovie, ktoré veľmi jednoducho vystihuje všetko, čo je dobré vedieť pri narábaní s časom:

Zachovaj poriadok a poriadok zachová teba.

Pozri aj: Zamrznutý, zrýchlený alebo spomalený čas. Nie ilúzia alebo Matrix, ale vec, ktorá sa môže stať aj vám

positivepsychology
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)
Príbehy