Foto: Photo by Fernando Cferdo on Unsplash

Zdá sa, že vo svete je čoraz viac úzkosti a čoraz menej radosti.

Na svete ešte nikdy nežilo toľko ľudí trpiacich úzkosťou, koľko ich je dnes. Štatistiky WHO uvádzajú, že od roku 1990 sa ich počet zdvojnásobil. Je to ako kráčať po sklenených črepoch, človek je neustále v napätí a má strach, že sa prihodí niečo zlé. Boj s úzkosťou je behom na dlhú trať a je náročný, tieto citáty vám ju však pomôžu lepšie pochopiť a možno jej aj predísť.

„Strach zmysly zostrí, kým úzkosť ich otupí.“ – Kurt Goldstein

Strach má v našom živote význam a plní funkciu akéhosi alarmu. Keď nás niečo ohrozuje, pripravuje nás na adekvátnu reakciu, či už únik alebo útok. Úzkosť však takúto funkciu nemá a keď ňou človek trpí, stáva sa skôr paralyzovaným a neschopným.

„Množstvo stresu, ktorý ľudia pociťujú, nevyplýva z toho, že máme príliš veľa povinností. Vyplýva z toho, že nedokončíme, čo sme začali.“ – David Allen

Niekedy sa stres stáva doslova zlozvykom, ktorý sami kŕmime – napríklad keď prokrastinujeme a neustále povinnosti odkladáme. Zdrojom stresu neraz nie je samotná povinnosť, ale fakt, že ju odkladáme. Vytvárame tak napätie z nedokončenej úlohy.

Foto: unsplash

„Intenzita utrpenia stúpa tým viac, čím je pre nás situácia významnejšia, aj keď dôvod samotnej úzkosti často ignorujeme.“ – Karen Horney

Úzkosť často nedokážeme vysvetliť a nevieme pomenovať jej presnú príčinu, je to jednoducho očakávanie toho, že sa niečo stane, akýsi neurčitý pocit napätia. Isté však je, že čím viac nám na danej situácii záleží, tým viac sa stupňuje aj úzkosť. Keď však vieme, že sa úzkosť viaže na konkrétnu udalosť, máme to vo svojich rukách a znamená to, že máme možnosť dianie a svoje pocity aktívne ovplyvniť.

„To, čo ohrozuje naše sebavedomie, neraz vyvoláva oveľa viac úzkosti ako to, čo ohrozuje našu telesnú integritu.“ – Sigmund Freud

Stres je reakcia, ktorá sa spúšťa vtedy, keď je ohrozená naša telesná integrita. Keď hrozba pominie, stres by mal zmiznúť tiež. Dnes už nás však neohrozuje divá zver a väčšine nehrozí ani zamrznutie v jaskyni, ohrozuje nás skôr sociálne dianie, ktoré nedokážeme tak ľahko ovplyvniť a odstrániť. Stresová reakcia sa teda aktivuje omnoho jednoduchšie ako kedysi, následkom čoho vznikajú poruchy, akými je napríklad úzkosť.

„Potláčanie a ukrývanie úzkosti vedie len k jej zosilneniu.“ – Scott Stossel

Potláčať emócie nikdy nie je dobrý nápad, obzvlášť však v prípade úzkosti. Keď sa niečo pokúšame potlačiť, nezmizne to, len to pod povrchom napácha viac škody. Okrem toho, potláčanie emócií si vyžaduje množstvo energie, čo vedie k vyčerpanosti a k ďalšej úzkosti, vytvára sa tak bludný kruh. Ak sa chceme napätia zbaviť, prvým krokom je definovať a pomenovať jeho zdroj.

Foto: unsplash

„Nemusíte ovládať svoje myšlienky. Stačí, ak nedovolíte, aby myšlienky ovládali vás.“ – Dan Millman

Úzkosť je neraz následkom neustálej snahy kontrolovať všetko, čo sa len dá. Chaos a neistota v našom živote nemajú miesto, nanešťastie sa im však nemôžeme vyhnúť, keďže nás obklopujú vždy a všade. To isté platí aj pre myšlienkové pochody, nechajte im voľný priechod a nesnažte sa ich za každú cenu usporiadať.

„Starosti nezbavia zajtrajšok trápenia. Pripravia vás však o silu dnes.“ – Corrie ten Boom

Tým, že si budete robiť starosti, problém nezmizne. Užitočné je to len v prípade, ak vás to nakopne k tomu, aby ste si vytvorili akčný plán na jeho vyriešenie. Ak si však robíte starosti bez snahy o aktívne riešenie, okrádate sa o energiu.

„Úzkosť je ako hojdacie kreslo. Poskytne vám možnosť niečím sa zamestnať, no nikam sa nedostanete.“ – Jodi Picoult

Úzkosť je niečo, čo dokáže našu myseľ zamestnať naplno, myšlienky preskakujú z jedného katastrofického scenára na iný. Ste však zaseknutí na jednom mieste a premietaním si hororov sa nikam nepohnete, uzavriete sa v kruhu strachu a trápenia.

„Úzkosť nevzniká preto, že myslíme na budúcnosť, ale preto, že sa ju snažíme ovládať.“ – Kahlil Gibran

Foto: unsplash

Myšlienkam na budúcnosť sa nevyhneme a ani nemusíme, každý predsa premýšľa nad tým, kam by sa chcel dostať a ako. Myšlienky na budúcnosť však ani nie sú zodpovedné za vznik úzkosti. Tá vzniká vtedy, keď človek odmieta pripustiť, že môžu nastať problémy, ktoré bude musieť prekonať.

„Váha úzkosti je omnoho väčšia ako váha toho, čo ju spôsobuje.“ – Daniel Defoe

Predstavte si úzkosť ako snehovú guľu, ktorá sa spustí dolu z kopca. Strach sa nabaľuje a nabaľuje. Napokon je však psychické utrpenie oveľa väčšie ako to, čo ho spôsobilo.

psychology- spot
Všetko začína v tvojej hlave
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )
Príbehy