Ľuďom, u ktorých spozorujete tieto vlastnosti, sa radšej vyhýbajte.

O inteligentných a chytrých ľuďoch ste si toho v poslednom období mohli prečítať veľa. Určite však máte vo svojom bezprostrednom okolí aj ľudí, pri ktorých nemožno povedať, že bystrosť by bola ich najsilnejšou stránkou. Zvyčajne sa vyznačujú týmito piatimi vlastnosťami.

#1: Nevidia pod povrch vecí

Plytký človek si svoje úsudky často vytvára len na základe vonkajšieho zjavu – bez ohľadu na to, čo ide o nejakú situáciu, vec či človeka. Plytkí ľudia si zároveň málokedy cenia hodnoty ako láskavosť, múdrosť, vzdelanie či súcit. O to viac sú však zahľadený do materiálneho sveta.

#2: Uveria takmer všetkému, čo počujú alebo čítajú

Plytkí ľudia na sebe nepracujú, nevzdelávajú sa a nevidia súvislosti. Preto veľmi často uveria veciam, ktoré by sa iným mohli zdať absurdné. Schopnosť kritického myslenia nepoužívajú ani pri súdení druhých ľudí – uveria tomu, čo sa dopočujú od iných, nakoľko tak je to pre nich najjednoduchšie.

pexels.com

#3: Viac hovoria, ako počúvajú

Plytkí ľudia stále neprišli nato, prečo máme dve uši, no len jedny ústa. Počúvať druhých im príde ako zbytočná strata času, nakoľko si myslia, že sami vedia všetko najlepšie a názory druhých ľudí počúvať jednoducho nepotrebujú. Sami sú totiž najväčšími odborníkmi na všetko, a to aj na témy, s ktorými sa prakticky nikdy nestretli.

#4: Nikdy nemyslia na to, aké dôsledky budú mať ich činy

Plytkých ľudí netrápi, že svojimi činmi a slovami mnohokrát rania iných. Ani zďaleka sa neriadia pravidlom, že ak človek niečo nedokáže povedať milo a slušne, nemal by to hovoriť vôbec. Často svoje vyjadrenia ospravedlňujú tým, že hovoria len pravdu. Myslia si však, že jediná jestvujúca pravda na svete je jedine tá ich.

#5: Neustále kritizujú druhých

Plytkí ľudia si neuvedomujú, že majú neustálu potrebu ponižovať druhých, len aby si pozdvihli svoje vlastné sebavedomie. To, čo kritizujeme na druhých ľuďoch je však veľmi často práve to, po čom sami túžime. Plytký človek však túto myšlienku samozrejme nedokáže prijať a tak má neustále nejaké nemiestne a neoprávnené poznámky na adresu druhých.

Pozri aj: TÚŽITE PO OSLOBODENÍ SVOJEJ MYSLE? POLOŽTE SI TÝCHTO 30 OTÁZOK

psych.sk (Henrieta Balázsová), learning-mind
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)
Príbehy