Čo majú spoločné Hry o tróny, Dom z karát a William Shakespeare?

V každom z diel máme možnosť stretnúť sa s poriadne machiaveliánskymi postavami. Prečo práve tieto postavy si autori zvolili za tie, ktoré budú najviac meniť dej a poťahovať za nitky? Lebo machiaveliánska osobnosť je intrigánska, hladná po moci a urobí všetko preto, aby presadila svoje záujmy.

Správanie takej osoby je mimoriadne vypočítavé a neváha pre vlastný zisk inými kruto manipulovať. Často klame, obviňuje iných, nedodržiava sľuby a bez problémov poruší pravidlá „hry“. Aj keď vo filme to môže byť zaujímavé, v skutočnom živote takéhoto človeka radšej stretnúť nechcete. Zamysleli ste sa však nad tým, či sami náhodou nemáte zopár machiaveliánskych čŕt? Otestujte sa.

pixabay.com

Nasledujúci test s názvom MACH- IV bol vytvorený v roku 1970. Pozostáva z 20 otázok a bol vytvorený psychológmi Richardom Christiem a Florence Geis. Študovali život známeho vladára Niccola Machiavelliho a vybrali 20 tvrdení, ktoré ho najviac vystihovali. Vašou úlohou je vyjadriť, nakoľko s danou výpoveďou súhlasíte alebo nesúhlasíte. Za každé „Nesúhlasím“ si pripíšte 1 bod, za „Mierne nesúhlasím“ 2 body, za „Neviem“ 3 body, za „Mierne súhlasím“ 4 body a za „Súhlasím“ 5 bodov. Na konci testu si body zrátajte.

 1. Je možné byť dobrým v každom ohľade.
 • Nesúhlasím
 • Mierne nesúhlasím
 • Neviem
 • Mierne súhlasím
 • Súhlasím
 1. Úprimnosť je v každom prípade tá najlepšia cesta
 • Nesúhlasím
 • Mierne nesúhlasím
 • Neviem
 • Mierne súhlasím
 • Súhlasím
 1. Väčšina ľudí je statočných
 • Nesúhlasím
 • Mierne nesúhlasím
 • Neviem
 • Mierne súhlasím
 • Súhlasím
 1. Väčšina svetových vodcov žije bezúhonný morálny život.
 • Nesúhlasím
 • Mierne nesúhlasím
 • Neviem
 • Mierne súhlasím
 • Súhlasím
 1. Keď od niekoho niečo chcete, je lepšie povedať skutočný dôvod, než dôvod, ktorý má väčšiu váhu.
 • Nesúhlasím
 • Mierne nesúhlasím
 • Neviem
 • Mierne súhlasím
 • Súhlasím
 1. Ľudia trpiaci nevyliečiteľným ochorením by mali mať právo rozhodnúť sa, či chcú podstúpiť eutanáziu.
 • Nesúhlasím
 • Mierne nesúhlasím
 • Neviem
 • Mierne súhlasím
 • Súhlasím
 1. Je múdre lichotiť významným ľuďom.
 • Nesúhlasím
 • Mierne nesúhlasím
 • Neviem
 • Mierne súhlasím
 • Súhlasím
 1. Vo všeobecnosti, ľudia nebudú tvrdo pracovať, kým k tomu nie sú donútení.
 • Nesúhlasím
 • Mierne nesúhlasím
 • Neviem
 • Mierne súhlasím
 • Súhlasím
 1. Nikdy neprezrádzajte niekomu skutočné dôvody svojho konania. Okrem prípadov, keď je to užitočné.
 • Nesúhlasím
 • Mierne nesúhlasím
 • Neviem
 • Mierne súhlasím
 • Súhlasím
 • pixabay.com
 1. Človek by mal konať len v prípade, ak si je istý, že je to morálne správne.
 • Nesúhlasím
 • Mierne nesúhlasím
 • Neviem
 • Mierne súhlasím
 • Súhlasím
 1. Je ťažké dosiahnuť niečo bez toho, aby si občas človek trochu neuľahčil život.
 • Nesúhlasím
 • Mierne nesúhlasím
 • Neviem
 • Mierne súhlasím
 • Súhlasím
 1. Najlepšie je predpokladať, že každý človek má zákerné zámery, ktoré sa za vhodných okolností ukážu.
 • Nesúhlasím
 • Mierne nesúhlasím
 • Neviem
 • Mierne súhlasím
 • Súhlasím
 1. Najväčší rozdiel medzi kriminálnikmi a ostatnými ľuďmi je ten, že kriminálnik je dostatočne hlúpy na to, aby sa nechal chytiť.
 • Nesúhlasím
 • Mierne nesúhlasím
 • Neviem
 • Mierne súhlasím
 • Súhlasím
 1. Neexistuje žiadna výhovorka na to, keď niekto klame.
 • Nesúhlasím
 • Mierne nesúhlasím
 • Neviem
 • Mierne súhlasím
 • Súhlasím
 1. Väčšina ľudí skôr zabudne na smrť rodičov ako na stratu majetku.
 • Nesúhlasím
 • Mierne nesúhlasím
 • Neviem
 • Mierne súhlasím
 • Súhlasím
 1. Každý, kto inej osobe úplne dôveruje, si koleduje o problémy.
 • Nesúhlasím
 • Mierne nesúhlasím
 • Neviem
 • Mierne súhlasím
 • Súhlasím
 1. Väčšina ľudí je v podstate dobrá a milá.
 • Nesúhlasím
 • Mierne nesúhlasím
 • Neviem
 • Mierne súhlasím
 • Súhlasím
 1. Najlepší spôsob, ako niekoho ovládnuť, je povedať mu to, čo chce počuť.
 • Nesúhlasím
 • Mierne nesúhlasím
 • Neviem
 • Mierne súhlasím
 • Súhlasím
 1. Barnum sa mýlil keď povedal, že každú minútu sa narodí špekulant
 • Nesúhlasím
 • Mierne nesúhlasím
 • Neviem
 • Mierne súhlasím
 • Súhlasím
 1. Je lepšie byť skromný a čestný ako dôležitý, ale neúprimný.
 • Nesúhlasím
 • Mierne nesúhlasím
 • Neviem
 • Mierne súhlasím
 • Súhlasím

Skóre sa pohybuje v rozmedzí medzi 20 (namenej machiaveliánska osobnosť) a 100 (najviac machiaveliánska osobnosť) bodmi. Skóre vyššie ako 60 je považované za vysoko machiaveliánske, pod 60 za nízko machiaveliánske. Tí, ktorí skórovali vysoko, majú sklony využiť iných vo svoj prospech a manipulovať s ľuďmi. Tí na opačnom konci kontinua sú viac čestní a altruistickí, teda pomôžu bez toho, aby za to niečo žiadali.

pixabay.com

Je dôležité poznamenať, že nejde o psychologický test, ktorý by jednoznačne dokazoval typ osobnosti. Vysoké skóre nemusí nevyhnutne znamenať, že ste manipulatívny jedinec a nízke skóre nemusí znamenať, že ste svätý. Aké skóre ste dosiahli vy?

Pozri aj: Túto hádanku vedia vyriešiť len ľudia s mimoriadne vysokým IQ. Dokážete si s ňou poradiť?

aconsciousrethink
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)
Príbehy