Petra Sušaninová / /
Koncept schizofrénie bol dlhé roky udržiavaný pri živote psychológmi a vyzerá to tak, že vďaka psychiatrom sa s ním čoskoro rozlúčime.

Práve psychiatri sú pritom tí, ktorí ho uviedli do platnosti. Ak však zmizne, určite ho nebude takmer nikto oplakávať. Ak dnes niekomu určia diagnózu schizofrénie, očakáva sa zhoršenie kvality života a skrátenie jeho dĺžky až o 20 rokov. Štatistiky tvrdia, že sa z nej zotaví len 1 zo 7 ľudí. Napriek pokroku medicíny, tieto čísla sa nepodarilo nijak napraviť. Niekde teda musí byť chyba.

Jedným z problémov je, ako sa ukázalo, samotný koncept schizofrénie. Vedci výrazne spochybňujú domnienku, že schizofrénia je samostatné ochorenie. Podobne, ako pri autizme rozlišujeme rôzne stupne a hovoríme o autistickom spektre, je možné hovoriť o spektre psychózy, ktorá sa prejavuje halucináciami, dezilúziami a zmätenými myšlienkami. Schizofrénia je na jednom konci tohto spektra, a to na závažnejšom.

Jim van Os, profesor psychiatrie si myslí, že nie je možné zmeniť spôsob myslenia a nazerania na schizofréniu na nový, kým sa nezmení jazyk a pojmy. Tvrdí, že pojem schizofrénia by mal byť zo slovníka úplne odstránený. Namiesto neho odporúča používať pojem porucha psychotického spektra.

pixabay.com

Ďalším problémom je, že schizofrénia je vyobrazovaná ako beznádejné chronické ochorenie mozgu. Lekári niektorým pacientom a ich rodinám tvrdia, že by bolo lepšie mať rakovinu, než diagnózu schizofrénia, pretože tú je jednoduchšie vyliečiť. To by sa však museli vylúčiť všetci schizofrenickí pacienti, ktorí majú pozitívne vyhliadky. Niektorí vyliečení pacienti sa dopočujú, že to, čím trpeli, napokon možno ani nebola schizofrénia. Schizofrénia, pokiaľ hovoríme o konkrétnom, beznádejnom, zhoršujúcom sa ochorení mozgu, neexistuje, aspoň to tvrdí van Os.

Namiesto toho hovorí, že schizofréniu môže tvoriť mnoho rôznych vecí. Významný psychiater Sir Robin Murray hovorí: „Očakávam, že koncept schizofrénia čoskoro prestane existovať. Proces už začal, napríklad v prípadoch, kedy je ochorenie vyvolané genetickými príčinami, či užívaním drog. Pojem schizofrénia sa čoskoro stane súčasťou histórie, podobne ako pojem „padúcnica.“ (ktorý kedysi označoval epileptické záchvaty, pozn. red.)

Výskumníci v súčasnosti skúmajú spektrum príznakov príznačných pre schizofréniu, ktorými môžu pacienti trpieť, ako napríklad halucinácie, delúzie, neusporiadané myšlienky a správanie, apatia, či oploštenie emócií. Riziko psychotickej epizódy v dospelosti zvyšuje napríklad užívanie marihuany, či infekcie nervového systému v detstve až o dve tretiny, analýza však možno odhalí oveľa vyššie čísla.

pexels.com

Užívatelia marihuany majú napríklad v porovnaní s tými, ktorí ju neužívajú, až 5x vyššiu šancu, že sa u nich psychóza prejaví. Tí, ktorí prežili mnohonásobnú traumu (napríklad fyzické či psychické zneužitie), majú až 50x vyššiu šancu, že budú trpieť psychózou. Okrem toho, 1% prípadov schizofrénie sa pripisuje odstráneniu malého úseku DNA na 22 chromozóme, či zápalu mozgu, ktorý spôsobili autoimunitné ochorenia. Príznaky môže vyvolať aj kombinácia vnútorných a vonkajších faktorov.

Všetky vyššie spomenuté faktory môžu viesť ku vzniku podobných príznakov, ktoré však všetky hádžeme do jedného vreca a nazývame ich schizofrénia. Myšlienka, že schizofrénia je jediné ochorenie, ktoré vzniká jediným spôsobom, vyvoláva vo vedeckých kruhoch konflikt.

Mnoho ochorení, ako napríklad diabetes či vysoký krvný tlak, môžu vzniknúť z rôznych príčin, ovplyvňujú však stále tie isté biologické funkcie a liečia sa rovnakými liekmi. Podobne by to mohlo byť aj so schizofréniou, aj keď sa diskutuje, že všetky vyššie spomenuté faktory môžu viesť ku vzniku zvýšenej hladiny dopamínu.

pexels.com

Nech je to už akokoľvek, diskusie o odstránení pojmu schizofrénia nepovedú k vynájdeniu lieku. Vynárajú sa však dôkazy, že nemusí vždy stačiť jeden liek, rôzne faktory môžu vyvolať potrebu rôznych foriem liečby. Je napríklad dokázané, že jedinci, ktorí boli v detstve týraní a neskôr im bola diagnostikovaná schizofrénia, neodpovedajú na liečbu antipsychotikami.

Samozrejme, je potrebných ešte mnoho výskumov a v žiadnom prípade sa neodporúča vysadiť lieky bez odporúčanie lekára. Niektoré nové štúdie ale tvrdia, že nápomocná by mohla byť imunoterapia a výmena krvnej plazmy. Navyše, niektorí psychiatri si myslia, že pojem schizofrénia by sa mal zachovať, keďže definuje skupinu ľudí s istými medicínskymi potrebami.

Pozri aj: 10 rôznych ľudí trpiacich schizofréniu, 10 rôznych kresieb. Ich ilustrácie vám pomôžu dostať sa do ich mysle a vyrazia vám dych

truththeory
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)