Foto: pixabay.com

OCD je ochorenie, s ktorým sa spája mnoho mýtov a poloprávd.

Mnoho ľudí si napríklad myslí, že OCD súvisí s prehnanou čistotnosťou a používajú ho aj v prípade, ak má niekto rád veci usporiadané, napríklad knižky podľa farby či veľkosti. OCD je však omnoho komplexnejším problémom a človeku, ktorý týmto ochorením trpí, dokáže poriadne znepríjemniť život. Čo všetko o tomto ochorení viete?

Navštívte sekciu testov a otestujte svoje vedomosti aj v iných oblastiach.

Skratka OCD je odvodená od anglického názvu Obsessive- compulsive disorder.

Foto: unsplash

Obsesívno - kompulzívna porucha má skratku OCD, ktorá je odvodená od anglického názvu ochorenia obsessive - compulsive disorder.

OCD postihuje 5,2 % populácie.

Foto: unsplash

OCD si nevyberá, postihuje ľudí oboch pohlaví, každého veku či národnosti. Štatistiky uvádzajú, že týmto ochorením trpí približne 2,5 % populácie.

Na vzniku OCD sa podieľa aj genetika.

Foto: unsplash

Na vzniku OCD sa skutočne podieľa aj genetický faktor. Ak niekto v rodine trpí týmto ochorením, zvyšuje sa pravdepodobnosť, že ho zdedia aj potomkovia.

OCD môže vyvolať aj traumatická udalosť.

Foto: unsplash

Na vzniku OCD sa podieľa niekoľko faktorov, medzi nimi napríklad aj traumatická udalosť, ako napríklad sexuálne zneužitie či smrť blízkej osoby.

OCD postihuje len dospelých jedincov.

Foto: unsplash

Toto tvrdenie nie je pravdivé. OCD je možné diagnostikovať už aj u 4-ročných detí, najčastejšie sa však diagnostikuje vo veku 19 rokov.

OCD je možné liečiť.

Foto: unsplash

OCD skutočne možno liečiť. Samozrejme, ochorenie nezmizne ako chrípka, príznaky však je možné zmierniť napríklad kognitívno behaviorálnou terapiou alebo medikamentóznou liečbou.

OCD sa vyznačuje poriadkumilovnosťou.

Foto: unsplash

Mnohí si OCD mýlia s prehnanou poriadkumilovnosťou, pravdou však je, že sa vyznačuje najmä nekontrolovateľnými myšlienkami a kompulzívnym správaním.

OCD sa často vyskytuje spolu s Tourettovým syndrómom.

Foto: unsplash

Ruka v ruke s OCD idú neraz aj iné pridružené ochorenia, ako napríklad Tourettov syndróm.

Človek trpiaci OCD nemôže trpieť zároveň aj depresiami.

Foto: unsplash

Toto tvrdenie jednoznačne nie je pravdivé, práve naopak, depresia je v mnohých prípadoch pridruženým ochorením v prípade OCD.

Súčasťou OCD môže byť zhromažďovanie nepotrebných predmetov.

Foto: unsplash

OCD sa prejavuje širokou škálou prejavov, napríklad strachom z nákazy, opakovaním vzorcov správania, ale aj zhromažďovaním nepotrebných predmetov. Jedinec totiž nie je schopný rozhodnúť sa, či daný predmet potrebuje alebo nie, príbytok tak môže mať doslova zavalený odpadkami.

Všetko začína v tvojej hlave
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )
Príbehy