Foto: Photo by Stephen Sandian on Unsplash

Čo vám príde na rozum ako prvé, keď niekto spomenie meditáciu?

Nejeden z vás zrejme pomyslí na pokoj, relaxáciu, uvoľnenosť a sústredenosť na dýchanie. Aj keď meditácia jednoznačne má pozitívne účinky na telo a myseľ človeka, najnovšie štúdie dokazujú, že táto praktika má aj svoju odvrátenú stránku.

Negatíva meditácie

Jedna z najnovších štúdií sa zaoberala vplyvom meditácie na človeka a zistilo sa, že to nie je vždy prechádzka ružovou záhradou. Ukázalo sa, že až štvrtina jedincov, ktorí sa meditácii venujú pravidelne, zažili nielen pozitívne, ale aj negatívne účinky. Do výskumu sa zapojilo 1 232 účastníkov a z nich 315 uvádza, že počas meditácie zažili pocit úzkosti, strachu a skreslené vnímanie reality.

Foto: unsplash

Snaha o vylepšenie

Výskumníci však varujú, že ich cieľom nie je poškodiť dobré meno meditácie, ale upozorniť na fakt, že môže mať aj nepriaznivé následky. Okrem toho, vzhľadom na to, že sa ich podarilo identifikovať, môžu začať odborníci pracovať na tom, ako meditáciu vylepšiť tak, aby sa negatíva redukovali. Marco Schlosser z Londýnskej univerzity, ktorý sa na výskume podieľal, hovorí, že je dôležité poskytnúť verejnosti informácie a rozšíriť obzory ľudí, ktorí sa o meditáciu zaujímajú.

Faktory

Zatiaľ totiž nie je celkom jasné, prečo a za akých okolností sa negatívne javy pri meditácii vyskytujú. Každý, kto sa výskumu zúčastnil, sa meditácii venoval najmenej dva mesiace pred výskumom. Účastníci však nedokázali presne určiť, čo k negatívnym skúsenostiam počas meditácie viedlo.

Zaujímavé však je, že menej negatívnych zážitkov mali ženy a ľudia, ktorí sa radili ku skupine veriacich. Okrem toho, percento negatívnych zážitkov záviselo aj od zmýšľania osoby a od typu meditácie. Napríklad, viac negatívnych zážitkov prežívali jedinci s negatívnym zmýšľaním a nastavením. Problémom však je, že vedci sa v tomto výskume nezaoberali psychickými ťažkosťami, ktoré jedinec pociťoval už pred začatím meditácií.

Foto: unsplash

Benefity sa poprieť nedajú

Schlosser dodáva, že väčšina doterajších výskumov sa zameriavala najmä na pozitívne stránky meditácie, len málo z nich sa venovalo možným negatívam. Vzhľadom na to, že tento je jeden z mála výskumov zameraných na možné negatíva meditácie, vedci zatiaľ nerobia predčasné závery. Okrem toho, výhody meditácie sú jednoducho nepopierateľné, je dokázané, že posilňuje imunitný systém, redukuje hladinu stresu a učí nás zamerať sa na prítomnosť.

Ďalšie výskumy, ktoré sa budú dlhodobo tejto téme venovať, sa budú bližšie zaoberať aj spomínanými faktormi, ktoré v tomto výskume nedostali svoj priestor. Vďaka tomu bude možné meditáciu využiť napríklad aj v terapii a ušiť ju jedincovi na mieru.

sciencealert
Všetko začína v tvojej hlave
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )