Niekedy, keď čelíme náročnej situácii, by sme najradšej zvalili vinu na každého a na všetko okolo nás.

Ako vám však ukáže tento príbeh, každá minca má dve strany. Môžete hľadať vinníka všade okolo vás, no nezabúdajte si pri tom klásť otázku – kto je skutočne zodpovedný za váš osud?

Bol raz jeden muž, ktorý predával šišky na okraji cesty. Šlo mu to veľmi dobre, predával toľko šišiek, že nemal čas ani na to, aby si prečítal noviny. Dokonca nemal čas ani na televíziu. Jedného dňa za ním prišiel jeho syn, ktorý študoval obchod na vysokej škole. Mal zlé správy, krajina sa ocitla v kríze a ekonomika je na pokraji kolapsu. Muž svojmu synovi spočiatku nechcel veriť, potom si však pomyslel, že taký študovaný mladý muž musí mať predsa len pravdu.

unsplash.com

Rozhodol sa teda, že si dá väčší pozor a na svoje zvyčajné miesto so sebou priniesol menej surovín a v nižšej kvalite. Šišiek sa predávalo čoraz menej, až bol napokon malý obchodík v strate. Otec synovi zavolal a oznámil mu, že mal pravdu, skutočne to ide dolu vodou.

Príbeh je dôkazom toho, do akej miery sme neraz ovplyvniteľní slovami ľudí okolo nás. Je však na nás, aby sme zvážili, ktoré informácie sú pravdivé, pre náš život podstatné a ako nás ovplyvnia. Ak totiž predpokladáte, že informácia je pravdivá, automaticky dovoľujete, aby sa stala vašou súčasťou.

Toto tvrdenie podporuje teóriu, že existujú dve formy reality. Jedna z nich je objektívna a tá je plne závislá od našich myšlienok a od nášho vedomia. Pravdou však je, že náš náhľad na svet je ovplyvnený našimi snami, nádejami a očakávaniami, je teda subjektívny a objektívny je len podľa nášho názoru.

unsplash.com

To znamená, že niektorí ľudia sa môžu mať skvele, napriek tomu, že zvyšok krajiny trápi ekonomická kríza. Podobne to mohlo byť aj v prípade muža predávajúceho šišky. Skutočnosť totiž nie je zrkadlo, v ktorom jasne a čisto vidíme svoj obraz. Je skôr ako hladina jazera, ktorá mení odraz podľa toho, aký kamienok do jazera vhodíme. Prispôsobujeme svoje správanie vlastným očakávaniam, podobne ako muž so šiškami, ktorý sa o kríze dopočul a prispôsobil jej svoj život. Ak veríme, že je niečo skutočné, postupne sa to stane realitou.

Je dôležité uvedomiť si, že realita je tak objektívna, ako aj subjektívna a je na vás, či si zvolíte ten správny spôsob nazerania. Nenechajte, aby vám informácie zatemnili úsudok. Hľadajte v živote to, čo vás urobí šťastnými, buďte však pripravení na prekážky. Zmena perspektívy totiž občas neuškodí.

Pozri aj: On už čas nemá, no vy áno. 24-ročný muž zomierajúci na rakovinu zverejnil správu, ktorá vás prinúti zamyslieť sa nad zmyslom života

psychology-spot
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)
Príbehy