Foto: Photo by Blaque X from Pexels

Teórií, ktoré sa zaoberajú súrodeneckými konšteláciami, je mnoho.

Niektoré tvrdia, že najväčšiu výhodu majú najmladšie deti, iné zas tvrdia, že lepšie sú na tom tí starší. Najnovšie teórie hovoria, že od poradia narodenia závisí aj inteligencia detí. Ako ste na tom vy a čo to znamená pre rodičov?

Ako na to vedci prišli?

V roku 2017 bola na univerzite v Edinburghu vykonaná štúdia, v rámci ktorej odborníci porovnávali intelekt súrodencov. Samozrejme, neboli to nevlastní súrodenci, mali rovnakých rodičov a ich intelekt bol porovnávaný vzhľadom na ich úroveň. Ukázalo sa, že pokiaľ ide o intelekt, najstarší súrodenci sú na tom najlepšie. Pri zisťovaní emočnej zrelosti sa výrazný rozdiel medzi súrodencami nepreukázal. Testovaných bolo viac ako 5 000 detí, a to od narodenia až po 14 rokov, pričom súrodenci boli testovaní každé dva roky.

Kto má najväčšiu výhodu?

Odborníčka Meri Wallace hovorí, že poradie, v akom sa súrodenci narodili, má na ich život zásadný dopad. Kým prvorodení súrodenci síce majú výhodu vyššieho intelektu, zvyčajne sú na ne zo strany rodičov kladené vysoké nároky a badateľná je u nich aj snaha o perfekcionizmus. Druhorodené deti si zas od rodičov neužijú toľko pozornosti ako prvorodené, zvyčajne teda túžia po uznaní a pochvale. Ak sú zas súrodenci traja, ten prostredný môže mať pocit, že sa mu rodičia nevenujú vôbec.

Foto: unsplash

Čo to napovedá rodičom?

Pri prvom dieťati zvyčajne rodičia kladú vysoké nároky nielen na dieťa, ale aj na seba. Chcú, aby bolo ich dieťa dokonalé, ideálne vo všetkom. Okrem toho, rodičovstvo nie je jednoduché, najmä pokiaľ ide o prvého potomka a rodičia sa snažia dieťa tlačiť k úspechu čo najviac.

Ako sa ovplyvňujú súrodenci navzájom?

Keď v rodine nie je už len jedno dieťa, ale narodí sa súrodenec, tí sa navzájom ovplyvňujú a podporujú sa v rýchlejšom vývine. Napríklad rodičia už nemajú toľko času, aby sa venovali staršiemu súrodencovi, ten teda musí „dospieť“ a začať rodičom pomáhať. To je jeden z dôvodov, prečo sú na tom starší súrodenci lepšie, čo sa týka zrelosti a intelektu.

Foto: unsplash

Dá sa to zmeniť?

Je vedecky dokázané, že deti, ktorým chýba rodičovská láska a starostlivosť, podávajú neskôr horšie výsledky v škole a ohrozený je aj ich intelekt. Rodičia by teda mali urobiť všetko, čo je v ich silách, aby pozornosť a lásku delili medzi svoje deti rovnomerne. Okrem toho, tou správnou cestou je aj dôvera a schopnosť otvorene medzi sebou komunikovať.

brightside
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)
Príbehy