Petra Sušaninová / /
Súčasťou psychológie nie je len terapia a pomáhanie ľuďom v rôznych oblastiach ich života, ale aj výskumná činnosť.

Každý výskum by však mal mať svoje jasné odôvodnenie a najmä etické medze. Za žiadnych okolností by nemal kvôli ukojeniu ľudskej zvedavosti trpieť iný človek. To však akosi nebral do úvahy výskumník menom Helmut Kentler, ktorého nadmieru fascinovala pedofília.

V 60. a 70. rokoch sa začali meniť dovtedy upäté pravidlá. Ľudia začínali sexualitu vnímať ináč a menil sa uhol pohľadu na ženy aj na homosexualitu. Aj keď to znie ako krok vpred, každá minca má dve strany a temná strana tejto mince bola poriadne zvrátená.

Priestor dostali neetické pseudovýskumy, medzi ktoré patrí aj Kentlerova štúdia. Nemecký vedec ohrozil životy, psychické a fyzické zdravie mnohých detí, len aby ukojil vlastnú zvedavosť. Zvláštne je, že napriek neetickosti a nemorálnosti bol jeho výskum podporený nemeckou vládou.

Výskum pedofílie má v Nemeckú zvláštnu históriu. V roku 1980 bola založená tzv. Zelená strana. Dnes sa sústredí najmä na environmentálne problémy, nebolo to tak však vždy. Zelená strana bola založená ako reakcia na to, že sa v Nemecku objavili jadrové zbrane. Politická strana pozostávala z ľudí, ktorí s tým neboli stotožnení. Členmi boli najmä feministky a pacifisti, ale aj pedofilovia. Tí tvorili samostatnú odnož politickej strany.

V súčasnosti by taká strana nemala šancu ani prežiť, nie to ešte uspieť a aktívne sa podieľať na spoločenskom dianí, v 80. rokoch sa však v Nemecku skutočne uvažovalo o legalizácii pohlavného styku s dieťaťom, pokiaľ by k tomu dieťa nebolo nútené násilím. Našťastie, nedošlo k zmene žiadnych zákonov a pedofília nebola zlegalizovaná, snahy však u ľudí vyvolali značné pobúrenie. Voči takému niečomu sa postavili aj ostatní členovia Zelenej strany a otvorene vyjadrovali hnev a nesúhlas.

wikipedia.org

Zelená strana napokon celkom prišla o vplyv. Aj keď mnohí možno dúfali, že na jej temnú minulosť sa celkom zabudne, len pred niekoľkými rokmi vyplávali na povrch ďalšie informácie a fakty. Ukázalo sa, že berlínski úradníci povolili zvrátený experiment, v rámci ktorého boli deti bez domova vo veku 13 až 15 rokov umiestnené do opatery usvedčených pedofilov. Nápad vznikol v nezdravej mysli výskumníka menom Helmut Kentler.

Svojim podivným experimentom chcel dokázať, že deti z ulice, z ktorých mnohé boli drogovo závislé a živili sa prostitúciou, je možné účinne zaradiť opäť do spoločnosti, ak sú v opatere starostlivých pedofilov. Nešlo však o opateru ako takú. Kentler nedúfal, že pedofilovia dajú deti do poriadku tým, že im budú variť a zhovárať sa s nimi. Myslel si, že pozitívny účinok by mohol mať práve sexuálny pomer s pedofilom.

Kentler zomrel v roku 2008 a až dokumenty, ktoré po sebe zanechal, ukázali zvrátenosť jeho mysle v plnej miere. Experiment totiž označil za úspešný napriek tomu, že si bol vedomý jeho neetickosti a protizákonnosti. Tvrdil, že výchova pod dohľadom pedofila má vo väčšine prípadov značne pozitívny účinok najmä na psychický vývin chlapcov. Celý prípad sa neskôr prešetroval a ukázalo sa, že deti za starostlivosť, teplé jedlo a posteľ doslova platili sexuálnym stykom s pedofilom.

Dodnes však nie je jasné, koľko detí bolo do opatery pedofilov umiestnených a do akej miery sa na tom podieľala vláda, aj keď je isté, že do experimentu investovala isté finančné prostriedky. Vláda sa však na vyšetrovaní odmieta podieľať a dokumentáciu o experimente drží v tajnosti. Mesto však založilo linku, na ktorú môže zavolať ktokoľvek, kto sa Kentlerovho experimentu zúčastnil.

Pozri aj: Prečo muži milujú blondíny a prečo majú niektorí ľudia pedofilné sklony? Biológom sa konečne podarilo objasniť týchto 10 záhad ľudského správania

all-that-is-interesting
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)