PetraSus / /
Zážitok blízky smrti je jav, s ktorým sa stretávame naprieč kultúrami a časom.

S prvými zmienkami o zážitkoch blízkych smrti sa stretávame už v časoch starovekého Grécka. Už vtedy sa myslitelia pokúšali odhaliť tajomstvá, ktoré sprevádzajú smrť. Napriek tomu, že dnes medicína výrazne pokročila a existuje množstvo prístrojov a metód, ktoré výskum uľahčujú, stále sa nepodarilo podstatu týchto zážitkov celkom odhaliť.

Priekopníkom v tomto výskume je muž menom Bruce Greyson. V roku 1983 Greyson publikoval 16 bodovú škálu týkajúcu sa práve zážitkov blízkych smrti. Škála je rozdelená do štyroch oblastí, ako napríklad paranormálny či kognitívny komponent a v každej z nich nájdete štyri otázky. Napriek tomu, že škála nepatrí medzi najnovšie a najmodernejšie vynálezy, využíva sa ešte aj dnes a stále je považovaná za efektívny nástroj.

unsplash.com

Ako vyzerá Greysonova škála?

Každú otázku môže jedinec, ktorý mal zážitok blízky smrti ohodnotiť bodmi od 0 po 2 body. 0 bodov pridelí otázke v prípade, ak popisovaný zážitok nezažil (možnosť nie), 1 bod v prípade prostrednej odpovede a 2 body prideľuje otázke v prípade, ak si daný zážitok dokáže veľmi jasne a život vybaviť (posledná možnosť). Aby bolo zážitok možné považovať za taký, ktorý by potvrdzoval posmrtný život, mal by jedinec v škále dosiahnuť najmenej 7 bodov.

Kognitívny komponent

 1. Zdalo sa vám, že čas plynie pomalšie alebo rýchlejšie?
 • Nie
 • Čas plynul pomalšie alebo rýchlejšie ako zvyčajne
 • Čas stratil význam, všetko sa zrazu zastavilo alebo všetko sa dialo naraz
 1. Plynuli vaše myšlienky rýchlejšie?
 • Nie
 • Rýchlejšie ako zvyčajne
 • Abnormálne rýchlo
 1. Vracali sa vám spomienky z minulosti?
 • Nie
 • Spomenul/a som si na mnoho zážitkov z minulosti
 • Spomienky z minulosti sa predo mnou mihali bez toho, aby sa to dalo kontrolovať
 1. Zdalo sa vám, že zrazu všetkému rozumiete?
 • Nie
 • Rozumiem sebe a iným
 • Rozumiem celému vesmíru

Afektívny (emocionálny) komponent

 1. Mali ste pocit pokoja a mieru?
 • Nie
 • Pociťoval/a som pokoj a úľavu
 • Mal/a som pocit, že som zmierený/á so všetkým
 1. Mali ste pocit radosti?
 • Nie
 • Pociťoval/a som šťastie
 • Pociťoval/a som nesmiernu radosť
 1. Mali ste pocit, že ste v harmónii s vesmírom?
 • Nie
 • Mal/a som pocit, že viac nič nie je v rozpore s prírodou
 • Mal/a som pocit, že ja a svet/vesmír sme jedno
 1. Mali ste pocit, že ste obklopená/ý svetlom?
 • Nie
 • Nezvyčajne jasné svetlo
 • Svetlo pochádzajúce z iného sveta

Paranormálny komponent

 1. Boli vaše zmysli ostrejšie než zvyčajne?
 • Nie
 • Boli ostrejšie než zvyčajne
 • Boli nesmierne ostré
 1. Mali ste pocit mimotelového vnímania?
 • Nie
 • Áno ale nie som si istá/ý
 • Áno
 1. Zdalo sa vám, že vidíte budúcnosť?
 • Nie
 • Videl/a som scény z vlastnej budúcnosti
 • Videl/a som scény z budúcnosti, aká čaká svet
 1. Mali ste pocit, že vaša duša opustila telo?
 • Nie
 • Stratil/a som pojem o vlastnom tele
 • Opustil/a som vlastné telo a vznášal/a sa inde

Transcendenčný komponent

 1. Mali ste pocit, že vstupujete do iného sveta?
 • Nie
 • Bolo to neznáme a zvláštne miesto
 • Bol to mystický nadpozemský svet
 1. Mali ste pocit, že počujete hlas, ktorý nedokážete identifikovať alebo vidíte neznámu bytosť?
 • Nie
 • Počul/a som hlas
 • Videla som alebo som počula hlas nadpozemskej bytosti
 1. Videli ste zosnulých blízkych alebo nadpozemské bytosti?
 • Nie
 • Cítil/a som ich prítomnosť
 • Videl/a som ich
 1. Dostali ste sa na miesto, pri ktorom ste mali pocit, že odtiaľ sa už nemôžete vrátiť späť?
 • Nie
 • Rozhodol/la som sa, že sa vrátim do života
 • Dostal/a som sa k miestu, ktoré som nemohol/la z vlastnej vôle prekročiť.

Poznáte niekoho, kto má s takýmto zážitkom skúsenosti?

Pozri aj: Len pre silné žalúdky. Zamestnanci pohrebných služieb prezradili 15+ najzvláštnejších faktov o smrti a o mŕtvych telách

curiosity
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)