/
Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, prečo vlastne používame slová ako "no", "umm" alebo "hm" vo vetách?

Niekoľko šťastlivcov má schopnosť rozprávať plynulo a bez zaváhania. Pre nás ostatných sú však súčasťou jazyka aj slová ako „um“, „no“, „hm“ a mnohé iné. Na prekvapenie, lingvisti uviedli, že ľudia, ktorí používajú viac takejto takzvanej slovnej vaty sú si pravdepodobne viac vedomí toho, s kým sa rozprávajú a čo hovoria. A aké sú ďalšie dôvody, prečo ich používame?

Chceme byť zdvorilí

V bežnej reči si určite neuvedomujeme, že slovná vata môže plniť aj zdvorilostnú funkciu. Napríklad, ak pozvete niekoho na oslavu a on povie „nie“ bez akýchkoľvek ďalších slov, môže to vyznieť hrubo. Ak sa však vyjadrí: „Hm, viete, no, ľutujem, ale neprídem,“ paradoxne je to už oveľa zdvorilejšie a pre nás aj priateľnejšie.

Hovoríme o niečom zložitom

Ďalšie použitie pre slovnú vatu je, keď hovoríme o niečom zložitom a vieme, že osoba, ktorá nás počúva, potrebuje viac času na to, aby to všetko spracovala. Domnievame sa, že ak by sme hovorili inak, poslucháč by nám pravdepodobne nerozumel. Tento druh komunikácie však používame úplne podvedome, aby sme tak pomohli druhej osobe pochopiť to, čo hovoríme.

pexels. com

Tieto slová môžu tiež naznačovať, že niekto klame

Slovná vata môže byť na druhej strane aj signálom toho, že ide  o podvod. Slová ako „viete“, „myslím“ alebo „správne“, slúžia buď na hľadanie potvrdenia u poslucháča, alebo na jeho presvedčenie. Ľudia, ktorí hovoria pravdu, poskytujú informácie a hľadajú na ne od poslucháčov potvrdenie. Klamári sa naopak snažia ľudí presvedčiť, že to, čo hovoria, je správne a nemôžu sa mýliť. Rovnako to platí aj pre slová ako „hm“ či „um“. Samozrejme to hneď neznamená, že každý, kto váha, je klamár. Niekedy môžu byť takéto slová iba naším zvykom a používame ich automaticky.

Ich používanie sa líši podľa veku, pohlavia a osobnosti

Výsledky štúdií ukázali, že mladí ľudia používajú tieto slová oveľa častejšie, než ľudia starší a taktiež, že ženy ich používajú častejšie ako muži. To však platí iba u mladých ľudí, rozdiel vo frekvencii používania slovnej vaty medzi pohlaviami sa zotrel po dosiahnutí 23. roku života. Výskumníci tiež dospeli k záveru, že ľudia, ktorí sú svedomitejší, používajú takéto slová častejšie. Svedomitejší ľudia sú vo všeobecnosti dômyselnejší, čo poukazuje na to, že si chcú byť istí, že ľudia, s ktorými hovoria, budú ich výkladu plne rozumieť.

Pozri aj: Týchto 6 zvláštnych psychologických efektov ovplyvňuje naše správanie každý jeden deň

thisisinsider
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)