interez.sk

Matej Mensatoris / / Now U Know
Stretli ste sa s pojmom „Grammar Nazi“? Ak náhodou nie, tak vedzte, že je to osoba, ktorá vystupuje spravidla na internete a jej veľká záľuba je...

Stretli ste sa s pojmom „Grammar Nazi“? Ak náhodou nie, tak vedzte, že je to osoba, ktorá vystupuje spravidla na internete a jej veľká záľuba je vyhľadávať v textoch gramatické chyby a preklepy a upozorňovať na ne. Kým pri oficiálnych textoch, ako je aj tento, to môže mať význam – ako určitý podnet voči médiu, autorovi a tiež editorovi článku, pri blogoch alebo diskusných príspevkoch sú aktivity „gramatických nacistov“ zvyčajne zbytočné a veľmi otravné. Najnovšia štúdia lingvistov prináša zaujímavé zistenia o tejto skupine ľudí.

Štúdia vedená lingvistami, Julie Bolandovou a Robinom Queenom, bola vykonaná na 83 respondentoch. Zúčastneným dali prečítať rôzne inzeráty a reklamy, ktoré boli zamerané na hľadanie nového spolubývajúceho. Niektoré inzeráty obsahovali gramatické chyby, niektoré len jednoduché preklepy, iné zase boli perfektne napísané bez jedinej chybičky. Potom sa respondentov pýtali, ktoré inzeráty ich oslovili, na ktoré by reagovali. Následne im predkladali rôzne osobnostné testy, aby zistili, s akými ľuďmi vôbec pracujú. Výsledky potom porovnali a vyhodnotili a napokon dospeli k zaujímavým výsledkom.

interez.sk
interez.sk

V prvom rade, „gramatickým nacistom“ môže byť ako muž, tak aj žena a tiež nezáleží ani na veku a dokonca ani na úrovni vzdelania.

Avšak ukázalo sa, že ľudia, ktorí sú viac introvertní, majú oveľa väčšiu „šancu“ byť „gramatickým nacistom“. Introverti sú viac citliví na text a majú väčšiu citlivosť na variabilitu.

Extrovertom až tak preklepy nevadili a boli viac ochotní prijať nového spolubývajúceho aj s jeho gramatickými chybami. Podľa autorov štúdie je to preto, lebo extroverti stretávajú oveľa viac nových ľudí ako introverti a nemajú až také predsudky voči ním na základe písomného prejavu. Súvisí to aj s tým, že introvertný človek  stretáva menej ľudí, a to, s kým bude tráviť čas, si premyslí viac, ako extrovert.

Autori štúdie sa budú ďalej venovať fenoménu „gramatického nacistu“ a chcú svoje štúdie rozšíriť o viac respondentov, aby výsledky mali väčšiu výpovednú hodnotu.Komentovať (0)