Foto: Pixabay

Matej Mensatoris / / Veda
Násilné sny počas fázy spánku REM môžu znamenať rozvoj nepríjemných neurologických chorôb a porúch.

Snívajú sa vám niekedy násilné sny? Ak ste odpovedali áno, mali by ste spozornieť. Vedci totiž zistili pomerne nečakanú súvislosť medzi násilnými snami a rizikom rozvoja neurodegeneratívnych chorôb, ako je demencia či Parkinsonova choroba v neskoršom veku. Vyzerá to teda tak, ako keby sa nás náš mozog snažil varovať predtým, čo môžeme v budúcnosti, pokojne aj o desiatky rokov, očakávať. 

Výsledky ešte nie sú definitívne, no tieto závery sú podporované predchádzajúcimi výskumami. V nich bolo zistené, že ľudia s častými násilnými snami majú až vyše 80% šancu, že sa u nich rozvinie nejaká neurodegeneratívna choroba či neurologická porucha.

Tieto sny sa vyskytujú vo fáze spánku zvanej REM. Často bývajú doprevádzané fyzickými prejavmi, ako je kopanie, búchanie rukami a tiež krikom. Vedci sú presvedčení, že tieto prejavy signalizujú rozvoj spomínaných chorôb v budúcnosti. Štúdia z roku 2010 vykonaná na 41 osobách s opisovanými prejavmi počas spánku ukázala, že až u 95 % z nich sa vyvinula neskôr nejaká neurologická porucha. Podobne dopadla aj štúdia z roku 2013, v nej sa u 82% sledovaných pacientov vyvinula neurologická porucha v priebehu 10 rokov.

Vedci upozorňujú aj na ďalšie realizované štúdie, v ktorých výsledky boli veľmi podobné a počet pacientov, u ktorých sa poruchy vyvinuli bol vždy vyše 80%.

Pixabay

„Náš výskum ukazuje, že poruchy spánku môžu byť včasným varovným signálom chorôb, ktoré sa môžu vyvinúť do 15 rokov od toho, ako poruchy spánku nastanú“ uvádzajú vedci vo svojej správe.

Výskumníci sa zhodujú, že v tejto oblasti je potrebné urobiť ďalšie rozsiahle a podrobné štúdie, avšak čiastkové výskumy ukazujú, že niečo na tom skutočne môže byť. Takže ak mávate často násilné či zlé sny, ktoré bývajú doprevádzané fyzickými prejavmi, mali by ste spozornieť. Žiaľ vedci zatiaľ nevedia, čo v takom prípade treba robiť, jediné čo sa odporúča, je zmeniť životný štýl, odbúrať stres a dúfať, že tieto sny pominú, či sa ich prejavy zmiernia.

Pozri aj: Ako by to vyzeralo, ak by sa Česko – Slovensko opäť zjednotilo?

sciencealert.com
Komentovať (0)