Foto: Pixabay

Žila na Zemi ešte pred nami vyspelá priemyselná civilizácia? Aké dôkazy by vlastne zanechala?

Mohla na našej planéte dávno pred nami existovať iná vyspelá civilizácia? Archeologické nálezy nám hovoria, že nie. Čo však, ak by táto moderná civilizácia existovala pred miliónmi rokov a hmotné pozostatky by po nej príroda zničila? Aké stopy by po sebe zanechala a vedeli by sme ich v súčasnosti vôbec odhaliť? Na tieto otázky sa pozreli aj významní svetoví vedci.

Myšlienkou doposiaľ neznámej vyspelej civilizácie, ktorá obývala Zem dávno pred nami, sa zaoberal Adam Frank, ktorý sa zaoberá štúdiom otepľovania planét z pohľadu astrobiológie. Na to, aby dokázal sebe i svetu ponúknuť hodnoverné odpovede, spojil svoje sily s americkým úradom NASA, konkrétne s riaditeľom Goddardovho inštitútu pre kozmický výskum, Gavinom Schmidtom. Ich úlohou bolo zistiť, či sme schopní identifikovať stopy, ktoré by po sebe mohla zanechať vyspelá civilizácia, ktorá našu planétu obývala pred miliónmi rokov. A ak áno, potom túto civilizáciu odhaliť.

Foto: Pixabay

Najstaršie dôkazy činnosti človeka na našej planéte siahajú niekoľko stoviek tisíc rokov do minulosti a ukazujú, že človek a jeho predchodcovia neboli ani zďaleka tak vyspelí, ako dnes. Čo však, ak Zem obývala vyspelá civilizácia pred napríklad dvoma miliónmi rokov? Fyzické dôkazy by archeológovia hľadali asi márne. Povrch planéty sa za taký dlhý čas zmenil na nepoznanie a tektonické, mechanické a chemické procesy by všetky dôkazy zničili. Ako si teda môžeme byť istý, že tu nikto vyspelejší pred nami nikdy nežil?

Foto: Pexels

Adam Frank sa spolu s Gavinom Schmidtom nad touto otázkou zamysleli a rozhodli sa hľadať dôkazy tam, kde na prvý pohľad možno vidieť nie sú, no ani milióny rokov ich nezmažú. Pozreli sa preto na geológiu, ktorá uchováva dôkazy o dianí na našej planéte prakticky naveky. V minulosti našej Zeme existujú mnohé míľniky, pri ktorých sa podmienky na našej planéte dramaticky menili a všetky dôkazy o týchto javoch možno nájsť práve vďaka geológii. Práve tieto momenty by mohli poukazovať aj na modernú civilizáciu, ktorá kedysi našu Zem obývala.

Foto: Pexels

Ak ste dúfali v obrovský objav, ktorý tento výskum priniesol musíme vás sklamať. Adam Frank už v začiatkoch publikovanej práce vysvetľuje, že spolu s Gavinom Schmidtom nenašli žiadne dôkazy o možnej priemyselnej civilizácii, ktorá mohla našu planétu obývať pred stovkami tisíc či dokonca miliónmi rokov. Napriek tomu prinášajú pohľad na to, aké dôkazy ostanú po našej modernej civilizácii. Ak teda bude podobnú otázku skúmať o milión rokov, iný vedec bez hmotných dôkazoch o našej spoločnosti, bude nemilo prekvapený, čo sme po sebe na planéte Zem zanechali. Pravdu o nás nájdu v geologickom výskume planéty.

Foto: Pixabay

Hnojivá, počítače, steroidy aj plasty. Takéto dôkazy v geologických vrstvách po sebe na tejto planéte zanecháme. Vzácne kovy na miestach, kde nemajú čo robiť. To ostane po modernom ľudstve v geologických vrstvách aj po rozložení počítačov, v ktorých sa tieto látky využívajú. Umelé chemické zlúčeniny, ktoré sa v prírode nevyskytujú no sú výtvorom laboratórií našej modernej spoločnosti. Obrovské množstvo izotopu uhlíka, ktoré sa zapisuje do dejín našej planéty pri enormnom spaľovaní fosílnych palív. A v neposlednom rade mikroplasty, ktoré síce nevidíme, no z našej planéty zrejme nikdy celkom nezmiznú.

Foto: Pixabay

Dôkazy o existencii dnešnej vyspelej civilizácie budú aj bez hmotných archeologických dôkazov v ďalekej budúcnosti pre našich nasledovníkov viditeľné. Pri geologickom skúmaní našej spoločnosti pritom možno o milión rokov prídu na to, že sme až tak vyspelí neboli, keď sme za sebou zanechali stopy tak viditeľné a ničivé.

Pozri aj: Tento kmeň má DNA, ktoré nemá žiadny iný predchodca človeka. Vedci skúmajú ich pôvod, ktorý je jednoducho neznámy

iflscience.com, The Atlantic, Sme
Príbehy
0
Komentovať (0)