Foto: Pixabay.com

/ 0 / Naďa
Všetky udalosti, ktoré sa na našej Zemi odohrajú ju trochu menia. Napriek rôznym zmenám, ktoré môžu prísť, jedno ostane stále rovnaké. Jej veľkosť.


Komentovať (0)