Petra Sušaninová / /
Láska nikdy nebola jednoduchá, predsa jej však môžeme do istej miery rozumieť.

Všimli ste si niekedy, že ľudí priťahujú podobné typy partnerov? Ak sa zamyslíte, možno zistíte, že vaši doterajší partneri mali spoločného viac, ako ste si pôvodne uvedomovali. Akých ľudí vlastne priťahujeme a akí priťahujú nás? Aj keď sa zdá, že sa zamilujeme úplne náhodne, láska je predsa len záväzok, voľba a niečo, na čom musia pracovať obaja partneri. Ak chcete na svojom vzťahu popracovať ešte viac, toto by ste mali vedieť o štýloch pripútania sa.

Existencia štýlov pripútania sa v láske neznamená, že môžeme škatuľkovať. Nemusí sa na vás vzťahovať práve jeden štýl, váš vzťah je možno kombináciou všetkých štyroch. A tak, ako sa časom mení vzťah, mení sa aj štýl pripútania. Cieľom je naučiť sa rásť a byť lepším človekom nielen pre seba, ale aj pre partnera.

Istá väzba

Ak vo vzťahu vládne istá väzba, máte veľkú výhodu. Viete, že ak sa niečo deje, môžete sa na partnera obrátiť a aj on môže nájsť oporu vo vás. Vo vzťahu s istou väzbou môžu byť k sebe obaja partneri úprimní, nikto nie je nadradený ani podradený, môžu hovoriť o čomkoľvek a dokážu vybudovať základy pre skutočne pevný vzťah. Možno ste si pomysleli, že takéto niečo snáď ani neexistuje, netreba si však mýliť istotu s dokonalosťou. Aj pár vo vzťahu s istou väzbou môže prežívať konflikty, ako každý iný, a je to úplne normálne. Dôležité je však pri konfliktoch neútočiť na partnera, ale dokázať efektívne komunikovať o svojich pocitoch.

unsplash.com

Úzkostná väzba

Ľudia v takomto zväzku majú sklony romantizovať si vzťah, pretože je pre nich ľahšie žiť vo vymyslenom romantickom vzťahu, ako budovať reálny vzťah. Často ich priťahujú partneri, ktorých môžu v istom zmysle zachrániť, alebo ktorí môžu zachrániť ich. Ak nie sú napĺňané ich predstavy, dokážu sa ich dožadovať veľmi vytrvalo. Majú sklon k častej náladovosti a analyzujú každý jeden krok. Okrem toho môže predstavovať problém aj nízke sebavedomie a neuvedomovanie si hraníc vlastnej osobnosti.

Úzkostne vyhýbavá väzba

Takíto ľudia majú sklony udržiavať si v každom vzťahu odstup. Snažia sa o nezávislosť do takej miery, až sa napokon začnú vyhýbať aj intimite. Aj keď v každom vzťahu potrebujú partneri aj priestor len pre seba, v tomto prípade jedinec odmieta ukázať svoju zraniteľnú stránku a odtíska od seba partnera až príliš. Ak partner povie, že odchádza, takýto jedinec má sklony uzavrieť sa, nedať najavo emócie a tváriť sa, že ho to nezaujíma. Je to však len ilúzia, potrebujeme mať k iným ľuďom blízko.

unsplash.com

Ambivalentná väzba

V tejto väzbe sa jedinec takisto bojí k sebe niekoho pripustiť, zároveň však má strach z opustenosti. Snažia sa udržať si bezpečnú vzdialenosť, to však vyvoláva úzkosť. Taký človek je neraz nevyspytateľný a pohltený vlastnými pocitmi. Vedia, že ak chcú niekoho milovať a byť milovaní, musia k sebe ľudí pustiť, keď však niekto prekročí istú hranicu, neraz mu ublížia. Je to nekonečná bitka medzi strachom z opustenosti a strachom otvoriť sa partnerovi.

Našli ste sa v niektorom type väzby aj vy? Nezabúdajte, že stále na sebe môžete pracovať.

Pozri aj: Toto je 9 spôsobov, ktorými si (zbytočne) komplikujeme vzťahy

psych2go
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)