/
Napríklad, závisť a žiarlivosť jednoznačne neznamenajú to isté, aj keď vyjadrujú podobnú emóciu.

Nedávno bol v časopise Frontiers in Education zverejnený článok, ktorý sa venoval práve tejto téme. Objasňoval rozdiely medzi 50 pojmami, ktoré si ľudia často mýlia a zamieňajú. My sme pre vás vybrali 11, v ktorých dochádza k omylom najčastejšie.

Dezilúzia vs. halucinácia

Dezilúzia je zafixovaná falošná domnienka, ktorá v kultúre nie je bežná. Halucinácia je zážitok, ktorý sa dotýka jedného alebo viacerých zmyslov napriek tomu, že reálny podnet nie je prítomný. Napríklad, dezilúzie nie je možné sa dotknúť, vidieť ju, ani ju cítiť, kým halucinácia vyvoláva pocit, že niečo cítime, vidíme a môžeme sa toho dotknúť. Napriek tomu, že tieto dve veci sú rozdielne, môžu navzájom súvisieť. Napríklad, jedinec môže mať halucináciu, v rámci ktorej počuje hlasy, ktoré v skutočnosti neexistujú. Následne môže vzniknúť dezilúzia, že jedinca niekto prenasleduje.

pixabay.com

Obsesia vs. kompulzia

Aj tieto dva pojmy môžu mať veľa spoločného a napriek tomu neznamenajú to isté. Obsesie sú neustávajúce, opakujúce sa myšlienky, nutkania alebo obrazy, ktorých sa jedinec nedokáže zbaviť. Kompulzia je opakujúce sa správanie alebo myšlienky, pri ktorých má jedinec pocit, že ich musí vykonávať podľa istých pravidiel alebo obsesií. Napríklad, jedincovi sa neustále vynárajú myšlienky týkajúce sa čistoty (obsesia) a tie sa pokúša odstrániť pomocou neustáleho umývania rúk (kompulzia).

Závisť vs. žiarlivosť

Závisť je negatívna emócia, ktorú pociťujeme, keď túžime po vlastnosti alebo majetku inej osoby, kým žiarlivosť vzniká v prípade, ak to, čo už máme (zvyčajne vzťah), je ohrozené treťou osobou. Najjednoduchšie tieto dve emócie môžeme rozlíšiť na základe počtu ľudí. Závisť väčšinou zahŕňa dve osoby, kým žiarlivosť najmenej tri a viac osôb. Napríklad, môžete kolegovi závidieť, že získal Nobelovu cenu. Alebo môžete žiarliť, že je pozvaný na obed s významnou osobnosťou.

Represia vs. supresia

V oboch prípadoch ide o pojem zo psychológie, kedy si jedinec v rámci obranných mechanizmov niektoré veci nepamätá. Represia znamená, že jedinec zabudol podvedome, nerozhodol sa tak, mozog tak vykonal bez nášho vedomia. Supresia znamená aktívne sa snažiť na niečo zabudnúť.

pixabay.com

Psychopat vs. sociopat

Psychopatia je porucha osobnosti. Títo jedinci sú zvyčajne mimoriadne šarmantní, ale neúprimní, bezcitní, egocentrickí a nepociťujú vinu ani výčitky svedomia. Pojem sociopatia je niekedy využívaný ako synonymum psychopatie, nie je však zaradená medzi diagnózy v psychológii ani v psychiatrii.

Hanba vs. vina

Viete, aký je rozdiel medzi týmito dvoma pojmami? Hanba je negatívna emócia, ktorú jedinec vzťahuje k sebe (napríklad ak si myslí, že je zlý človek), zatiaľčo vina sa vzťahuje na konkrétny vykonaný čin, situáciu alebo správanie.

Empatia vs. sympatia

Ak voči niekomu pociťujete sympatie, zrejme nejak vyjadríte svoju náklonnosť. Empatia je však o krôčik ďalej a znamená vcítiť sa do pocitov inej osoby. Je dokonca možné, že za istých okolností pociťujeme rovnaké emócie, ako v danej situácii osoba, voči ktorej sme empatickí.

pixabay.com

Negatívne posilnenie vs. trest

Negatívne posilnenie znamená odobrať niekomu niečo v prípade, ak chceme posilniť nejaké správanie. Napríklad, ak nás bolí hlava, vezmeme si lieky proti bolesti. V budúcnosti už budeme vedieť, že ak nás bolí hlava (negatívny pocit), lieky proti bolesti nás jej zbavia a vezmeme si ich opäť. Na druhej strane, trest znamená zámerne niekoho potrestať, aby v budúcnosti dané správanie už nevykonal. Napríklad, ak si dieťa neupratalo izbu a potrestáte ho domácimi prácami navyše, zapamätá si, že najbližšie má mať v izbe poriadok.

Relaps vs. opakovaný výskyt

Aj keď majú podobný význam, predsa sú to odlišné pojmy. Ide o rôzne stupne liečenia v psychológii. Remisia nastane, ak je niekto najmenej 4 mesiace považovaný za zdravého. Ak sa po niekoľkých mesiacoch remisie stav jedinca opäť zhorší, hovoríme o relapse. Ak sa stav zhorší po úplnom vyzdravení, teda po 6 mesiacoch, hovoríme o opakovanom výskyte.

Sériový vs. masový vrah

Sériový vraj zabije niekoľko ľudí, ale s odstupom miesta a času. Masový vrah zabije niekoľko ľudí počas jednej udalosti.

pixabay.com

Antisociálny vs. asociálny

Asociálni ľudia sa väčšinou stránia iných ľudí z dôvodu hanblivosti alebo preto, lebo sú jednoducho introverti. Ak však niekto prejaví antisociálne správanie, znamená to, že koná neuvážene a spôsobom, ktorý ubližuje iným ľuďom. To môže zahŕňať aj ilegálne aktivity.

Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že ide o rovnaké pojmy, sú medzi nimi jasné a zásadné rozdiely, o ktorých je dobré vedieť.

Pozri aj: Psychológia farieb: Viete, čo o vás prezrádza vaša obľúbená farba?

buzzfeed
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)