Petra Sušaninová / /
Sme zvyknutí, že každý náš zmyslový orgán má svoju špecifickú úlohu. Nosom ovoniavame, jazykom ochutnávame pokrmy, očami vidíme, ušami počujeme atď. Viete si ale predstaviť, že by si zrazu zmyslové orgány vymenili úlohy? Alebo, že by sa spojili? V tom prípade by ste napríklad hudbu mohli vnímať aj očami. A práve to možné je.

Aj keď ste o nich možno ešte nepočuli, synestézie pre psychológov nepredstavujú žiadnu novinku. Výskumom sa venujú už desaťročia. Prvé zmienky siahajú až do čias Pytagora, ktorý hovoril o hudbe nebeských telies, a zrejme to nebola len metafora. Viac ale vedcov zaujal tento jav až v nedávnych rokoch. Až donedávna si mysleli, že tento fenomén je veľkou raritou, avšak ukazuje sa, že ľudí schopných synestézie pribúda. Viete čo presne ľudia s touto schopnosťou dokážu?

Pojem synestézia vznikol spojením dvoch slov pochádzajúcich z gréčtiny, a to syn (spolu) a aisthesis (vnímanie). Je to neurologický fenomén, kedy pri stimulácii jedného zmyslu dochádza k vnemu pociťovanému iným zmyslovým orgánom. Jedinci so schopnosťou synestézie tento fenomén ovládať nevedia, je mimovoľný a automatický. Hovorí sa im synesteti.

synesteti1
holykaw.alltop.com

Najčastejšou formou synestézie je tá, pri ktorej synesteti písmená a číslice vidia len v súvislosti s určitou farbou. Napríklad číslo sedem je pre nich zásadne zelené a nijak inak si ho nevedia predstaviť. Podobne písmenko B je pre nich jedine červené a nemôže byť žiadne iné. Vidia ho spolu s farbou. Iné formy sú napríklad tie, pri ktorých jedinec pri počúvaní hudby zároveň vidí tóny v rôznych farbách. Existujú dokonca ľudia, ktorým chutia slová. Vaše meno im napríklad môže chutiť ako karamelka.

So synestéziou sa jedinec môže narodiť, vtedy hovoríme o získanej synestézii, alebo sa dá nadobudnúť po porážke, alebo po užití drog a rôznych halucinogénov. Schopnosť synestézie sa vyskytne približne u jedného z dvesto ľudí a vyskytuje sa o niečo častejšie u žien ako u mužov. Ak má túto schopnosť žena, je pravdepodobné, že nejakej formy synestézie budú schopné aj jej deti.

Zaujímavé je, že aj keď dvaja ľudia majú ten istý typ synestézie, popisujú rôzne zážitky. Je minimálna šanca, že nájdete dvoch synestetov s úplne rovnakými schopnosťami a zážitkami. Ak synestet vidí písmeno A ružové, ďalší synestet s takou istou formou synestézií môže vidieť písmeno A ako žlté.

synesteti2
simple.wikipedia.org

V posledných rokov sa vedci zahrávajú s myšlienkou, že do istej miery sme schopní synestézie všetci. Zorganizovali výskum, v ktorom náhodní ľudia vypĺňali test, v ktorom intuitívne priraďovali číslam, písmenám a zvukom farby. Ten istý test opakovali aj o mesiac neskôr. Zistili, že vyššie tóny sa u väčšiny ľudí spájajú so svetlejšími farbami, naopak nízke tóny sa spájajú s tmavými farbami. Podobne to bolo aj s číslami. Nižšie čísla si ľudia spájali so svetlejšími farbami a vyššie čísla vnímali ako tmavšie.

Zaujímavým zistením je, že písmeno A si väčšina ľudí spája s červenou farbou, údajne preto, lebo ho využívame najfrekventovanejšie, teda má výraznú farbu. Aká farba sa spája s písmenom A vám? Zážitky synestetikov sú jednosmerné, to znamená že ak synestetovi poviete C, vidí zelenú farbu, ak však niekde vidí zelenú farbu, nemusí sa mu to spájať s písmenom C.

synestézie
tinynut.deviantart.com

Napriek tomu, že mnoho krát je synestézia označovaná ako choroba a niektorí vedci dokonca hľadajú spôsob, ako ju „vyliečiť“, väčšina synestetov svoj stav vníma neutrálne, alebo skôr pozitívne. Negatívne sú len vo výnimočných prípadoch, ako je prípad pána, ktorý „ochutnáva“ slová. Ak počuje, alebo prečíta nejaké slovo, zákonite pocíti v ústach nejakú chuť. Niektoré sú príjemné, niektoré menej. Dostáva sa napríklad do situácií, keď cestuje v metre, ale názov zastávky vyvoláva v jeho ústach takú nepríjemnú pachuť, že musí vystúpiť a hľadať „chutnejšiu“ cestu.

Nepríjemné pre nich môže byť aj to, keď sa nachádzajú v stiesnenom priestore, kde na nich útočí veľa podnetov a synestetické zážitky sa začnú navzájom prebíjať. Alebo, ak sa učia cudzí jazyk, napríklad španielčinu, slovo „amarillo“ znamená žltý, avšak v ich ponímaní je to slovo fialové. Vo veľmi zriedkavom prípade to u nich môže spôsobovať nevoľnosť.

Synesteti s vrodenou schopnosťou nedokážu pochopiť, že ostatní „nesynestetickí“ ľudia vnímajú svet ináč. Pre nich je ich spôsob vnímania sveta úplne normálny a prirodzený. Ak sa však ktoréhokoľvek synesteta spýtate, či by sa svojej schopnosti vzdal, drvivá väčšina odpovie záporne. Aj keď je to pre nich občas náročné, bez zvláštneho prepojenia zmyslov si život nevedia predstaviť.

synesteti4
cannaroma.com

Priznajte, nechceli by ste aj vy mať hoci aj na chvíľku takúto špeciálnu schopnosť? V istom zmysle synestézie pripomínajú schopnosti superhrdinov. Napriek tomu, že zrejme nie je možné pomocou synestézií niekomu zachrániť život alebo odohnať lupičov, o niečo pestrejší a farebnejší život môže byť zaujímavý. Predstave si, ako podľa vás chutí slovo Interez? A akú asi môže mať pre synesteta farbu?

Pozri aj: TEST: Tento starý japonský test vám odhalí skryté črty vašej osobnosti

wikipedia
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)