/
Inteligencia je síce užitočná, má však aj svoje nevýhody.

Najnovšia štúdia uverejnená v časopise Intelligence tvrdí, že inteligentným ľuďom hrozí vyššie riziko psychických i fyzických ochorení. Skupina výskumníkov vykonala štúdiu na vzorke 3715 ľudí s inteligenčným kvocientom vyšším ako 130. Hodnota priemernej inteligencie sa pohybuje medzi 85 až 115 bodmi IQ.

Vedci požiadali členov skupiny Mensa, aby im povedali o akýchkoľvek ochoreniach, ale aj podozreniach na ochorenia, vrátane úzkostnej poruchy, ADHD, poruchy autistického spektra a fyziologických ochorení, vrátane alergií na jedlo, astmy a autoimunitných ochorení.

Ukázalo sa, že nadpriemerne inteligentní členovia Mensy trpia ochoreniami výrazne častejšie, ako jedinci s priemernou alebo nižšou inteligenciou. Napríklad, až 30% členov Mensy s IQ vyšším ako 130 bodov trpí úzkostnou poruchou, pričom v bežnej populácii ňou trpí len 10%.

pixabay.com

Výsledky naznačujú, že vyššia inteligencia je potenciálne rizikovým faktorom, aj pokiaľ ide o poruchy afektu, ADHD, ADD a ochorenia súvisiace s imunitným systémom. Na základe zistení vytvorila hlava výskumu, Ruth Karpinski, spolu s kolegami istú teóriu.

Základná hypotéza tvrdí, že vysoko inteligentní jedinci reagujú na udalosti vo svojom prostredí viac emocionálne, čo vedie k prehnanej reaktivite centrálneho nervového systému. Aj najmenší podnet následne vyvolá prudkú reakciu.

Dr. Nicole Tetreault vysvetľuje: „Aj nepatrná urážka, mierená napríklad na oblečenie, spustí chronickú stresovú reakciu, a tá následne vyvolá reakciu aj v tele. Keď je sympatický nervový systém chronicky aktivovaný, nachádza sa permanentne v stave úteku, útoku alebo zamrznutia. Vďaka tomu sa mení nielen naša nálada, ale aj celkové nastavenie, funkčnosť mozgu aj imunitného systému.“

pexels.com

Ruth Karpinski tvrdí, že ide o významný objav. Množstvo inteligentných ľudí trpí na dennej báze vďaka svojej jedinečnej emocionálnej výbave a vďaka tomu, že na stres prehnane reaguje aj ich nervový systém. Výskumníci zdôrazňujú fakt, že samotná nadpriemerne vysoká inteligencia nie je príčinou spomínaných ochorení, stále však platí, že nadpriemerne inteligentní jedinci reagujú na rôzne situácie citlivejšie a intenzívnejšie, čo môže byť na jednej strane výhodou, na strane druhej však aj hrozbou.

Je nesmierne užitočné, že aj v tejto oblasti bol vykonaný výskum a navyše je prezentovaný aj verejnosti, nielen vo vedeckých kruhoch. Mnoho z nás je, alebo žije s ľuďmi, ktorí spomínané črty majú a s reaktivitou aj na najmenšie podnety je ťažké vyrovnať sa a žiť s tým. Ešte náročnejšie je to pochopiť. Avšak vedomosti prinášajú dar pochopenia.

Pozri aj: Týchto 10 filmov vám priblíži psychické ochorenia lepšie, než ktorákoľvek učebnica

ideapod
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)