Foto: pixabay.com

Strach je prirodzenou reakciou na podnety, ktoré nás ohrozujú.

Umožňuje nám reagovať tak, aby sme si zachovali telesnú integritu a psychické zdravie. Sú strachy, ktoré sú pre ľudí jedinečné a potom sú také, ktoré sú univerzálne a majú korene ďaleko v našej minulosti. Ktoré strachy majú ľudia spoločné?

Prečo je strach užitočný?

Aj keď mnohí považujú strach za prejav slabosti, v skutočnosti je to zdravá emócia, ktorá nám pomáha prežiť. Ak by neexistoval strach, človek by sa oveľa ľahšie dostával do situácií, ktoré sú pre jeho zdravie nebezpečné. Ak si tieto fakty uvedomujete, dokážete dokonca strach efektívne využiť vo svoj prospech. Čoho sa teda bojíme všetci, aj keď si to možno neuvedomujeme?

Strach zo smrti

Prežitie je jednou zo základných snáh akéhokoľvek živého organizmu. Mnoho strachov, ktoré sú bežnou súčasťou nášho života, sa vyskytuje preto, že ohrozujú náš život. Napríklad taký strach z lietania, strach z výšok či strach zo šoférovania. Bojíme sa, že by nám tieto veci mohli nejak ublížiť, a napokon by viedli k smrti.

Foto: unsplash

Strach zo straty autonómie

Málokto má rád, keď mu iní prikazujú, čo a ako má robiť. Strach zo straty slobody, autonómie a možnosti rozhodovať o vlastnom živote patrí medzi tie hlboko zakorenené. Predstavte si napríklad, že sa ocitnete uväznení vo výťahu a nikto vám neprichádza na pomoc. Prišli ste o možnosť rozhodnúť sa, či chcete odísť alebo ostať na mieste. S týmto strachom sa úzko spája aj strach zo smrti, pretože pri strate slobody sa človek nemôže rozhodnúť pre únik z ohrozujúcej situácie.

Strach zo samoty

Osamelosť je nielen nepríjemným javom tak bežným v dnešnej spoločnosti, ale môže byť aj priamou príčinou úmrtia. Mnohé štúdie uvádzajú, že pre zdravie človeka je osamelosť ešte viac nebezpečná, ako napríklad nezdravé stravovacie návyky či fajčenie cigariet. Často však predmetom strachu nie je samota, ale strata kontaktu so svetom. Práve preto nám tak zle padne výsmech a to, keď nás ľudia odmietajú medzi seba prijať. Ruka v ruke s týmto strachom idú aj závisť a žiarlivosť. Aby sa človek vyliečil z rán, ktoré spôsobili iní ľudia, a ktoré viedli k osamelosti, je potrebný veľmi dlhý čas.

Strach z ochorenia a zmrzačenia

Strach zo zmrzačenia úzko súvisí s inštinktom, ktorý sme spomínali, a to s inštinktom prežitia. Aby sme prežili, potrebujeme, aby bolo naše telo zdravé, silné a schopné čo najrýchlejšie reagovať. Práve preto sa neraz bojíme napríklad aj nožov či ihiel, môžu totiž znamenať narušenie telesnej schránky. Podobne je to aj s ochoreniami, práve preto sa vyhýbame špine či zvieratám, ktoré by na nás mohli ochorenie preniesť.

Foto: unsplash

Strach z poníženia

Tento strach je podobný strachu z osamelosti. Ľudia majú strach z toho, že sa nad nimi bude niekto vyvyšovať, že budú vylúčení zo spoločnosti a ponížení, pretože človek je tvor závislý od iných. Čím viac je spoločnosť otvorená a akceptujúca, tým viac je tento strach neopodstatnený, nanešťastie však nežijeme v dobe, kde by sa ľudia nemuseli báť. Ba naopak, neraz sú tieto strachy využívané proti nám. Našťastie, človek je múdra a inteligentná bytosť a dokáže im čeliť bez toho, aby ostal paralyzovaný, prispôsobí sa a ide ďalej.

exploringyourmind
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)
Príbehy