Psych.sk / /
Každý z nás, či chce, či nechce, si musí prejsť v živote aj určitými ťažšími obdobiami, ktoré mu môžu niečo vziať, no i mnohé ponúknuť.

Niekedy prehodnocujeme náš vzťah so sebou samým, inokedy to, ako vychádzame s inými alebo to, čo je zmyslom nášho života. I keď si mnohokrát krízu spájame s niečím traumatickým či nepríjemným, vôbec to tak nemusí byť. Psychológovia ju chápu ako prirodzenú reakciu človeka na meniace sa podmienky či na rôzne životné udalosti. Niekto ju prežíva s ťažkosťami, iný si takmer ani nevšimne, že sa s ním niečo deje.

Kríza v sebe snúbi neistotu i príležitosť. Je len na nás, ako sa k nej postavíme. Sprvoti ju vnímame ako prekážku, hrozbu či nebezpečenstvo, no ak sa jej bližšie prizrieme, môžeme zbadať možnosť rásť. Ak chceme, skutočne sa môžeme posunúť ďalej. Pokiaľ pred ňou budeme donekonečna zatvárať oči, riskujeme, že sa v určitom bode zasekneme.

Unsplash.com/Soroush Karimi

Ako chápu krízu odborníci?

Mnohí hovoria, že nastáva vtedy, keď človek čelí dôležitému životnému cieľu a prekážke, ktorá mu istý čas bráni ho dosiahnuť. Dokonca, niekedy človek musí siahnuť až na dno svojich síl a nájsť riešenie, ktoré by mu za iných okolností v hlave nikdy neskrslo. Aby ste to správne chápali, vôbec tu nejde o sebadeštrukciu, ale skôr o kreatívne riešenia, ktoré človeka posunú za hranice jeho doterajších možností.

Iní psychológovia chápu pod pojmom kríza narušenie istej zaužívanej rovnováhy, v rámci ktorej osoba dovtedy fungovala. Človek môže mať pocit, že sa mu všetko v živote rúca, že už ničomu nerozumie a môže ho to viesť aj k dezorganizácii, smútku, zmätenosti a panike. Zaiste ste aj vy zakúsili podobné pocity.

Nie je kríza ako kríza

Zlomovej životnej situácii nemusí nutne predchádzať traumatická udalosť, ako si mnohí myslia. Stačí na to aj taká celkom prirodzená vec, akou je zmena zamestnania, rodinného stavu, prechod zo školy do práce či osamostatnenie sa od rodičov. V súvislosti s okolnosťami sa preto krízy navzájom líšia nielen typom, ale aj intenzitou.

Unsplash.com/Benjamin Davies

Vývinové krízy sa opakujú niekoľkokrát za život, pretože sprevádzajú a do istej miery aj podmieňujú proces osobnostného rastu a rozvoja. Tento typ je často ľahko predvídateľný a je aj relatívne dobre popísaný odborníkmi. Zaoberal sa nimi najmä Erik Erikson, ktorý okrem ich priebehu popísal aj dilemu, ktorú človek rieši i to, ako to vyzerá, keď je toto obdobie prekonané.

Situačné krízy sú náhle a nečakané a v podstate vystihujú to, čo si väčšina ľudí predstaví pod pojmom kríza. Podnecujú ich rôzne traumatické udalosti od dopravných nehôd, straty blízkych, cez prírodné katastrofy až po násilie a trestné činy.

Predmetom existenčných kríz je vnútorný konflikt, ktorý súvisí s otázkami zmyslu života, jeho cieľa a smerovania. Dávajú priestor na prehodnotenie vlastného života, na napravenie chýb z minulosti, na zmierenie i na zmenu k lepšiemu. Typickým príkladom je kríza stredného veku.

Aké sú symptómy?

Podľa Americkej psychologickej asociácie sú najčastejšie príznaky krízy zmeny spánkových návykov, náhle striedanie nálad, narušenie bežnej rutiny, nižší výkon, zanedbávanie osobnej hygieny a starostlivosti o vzhľad a tiež úbytok či nárast hmotnosti.

Unsplash.com/Guilherme Stecanella

Čo s krízou?

Spôsob zvládania tohto zlomového obdobia sa líši od jeho príčiny, typu i priebehu. Niekomu stačí len pomyselne kráčať ďalej a veriť, že všetko bude fajn, inému pomôžu rovesníci a priatelia a v prípade situačných kríz je takmer vždy nevyhnutná odborná pomoc krízových poradcov, prípadne aj psychoterapeutov.

Ak práve prechádzate takýmto obdobím, mali by ste vedieť, že je to prirodzenou reakciou na zmeny, ktoré sa vo vašom živote udiali. Možno máte pocit, že ničomu nerozumiete a nikto nerozumie vám, no predsa si nájdite niekoho, s kým sa budete môcť porozprávať o tom, čo prežívate. Už len to, že to dostanete zo seba von, vám prinesie úľavu a možno tým získate aj istý rozhľad.

Pokiaľ za tým nie je nejaká trauma, mali by ste to zvládnuť aj sami. Možno z toho máte strach a obavy, čo je celkom normálne, keďže čelíte celkom novej situácii, pocitom i výzvam. Avšak pokúste sa v tom všetkom nájsť príležitosť, ktorá vás môže zoceliť, posilniť a obohatiť, raz pochopíte, na čo to bolo dobré. Držíme vám palce!

Unsplash.com/Sole D Alessandro

Pozri aj: Dokážu zvládnuť čokoľvek. Týmito 4 vlastnosťami sa vyznačujú odolní ľudia

verywellmind
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)